wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

 1. Przygotowywanie umów ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie udziału gminy w finansowaniu infrastruktury technicznej w osiedlach mieszkaniowych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z uzbrojeniem terenów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne oraz wielorodzinne, wykonywane w ramach budżetu gminy.
 3. Prowadzenie spraw inwestycji mieszkaniowych, realizowanych z budżetu gminy.
 4. Pełna obsługa inwestorska w zakresie inwestycji realizowanych przez Urząd Miejski i jednostki podległe, w tym:
  • wykonywanie prac warunkujących uzyskanie wskazania lokalizacyjnego, decyzji o lokalizacji inwestycji;
  • uzyskiwanie informacji geodezyjno-inżynierskich i geologicznych;
  • zapewnienie opracowania dokumentacji i zawieranie umów z jednostkami projektowymi;
  • wykonywanie prac projektowych;
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego;
  • przeprowadzanie analiz kosztów inwestycji;
  • zapewnienie terminowego wpływu dostaw inwestorskich;
  • organizowanie rozruchu i dokonywanie odbioru robót obiektów i zadań inwestycyjnych od wykonawców.
 5. Terminowe oraz zgodne z prawem przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówieniach publicznych.
 6. Przedstawianie Burmistrzowi spraw związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne.
 7. Wydawanie i publikowanie (internet, telegazeta, tablice ogłoszeń itp.) miejskiego informatora zamówień publicznych, zawierającego informacje na temat zamówień publicznych ogłaszanych przez Gminę i jednostki organizacyjne.
Kierownik Referatu
Gł. specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
Gł. specjalista ds. inwestycji
Specjalista ds. inwestycji
Inspektor ds. inwestycji
Specjalista ds. Inwestycji

Kierownik Referatu:
Małgorzata Jasińska

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 21

tel.: 15 872-43-22,
inwestycje@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www