wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Referat Promocji i Rozwoju

 1. Opracowywanie i prowadzenie katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów.
 2. Nawiązanie kontaktów i analiza możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
 3. Tworzenie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja banku informacji o gminie.
 4. Opracowanie i publikowanie informacji o gminie, kierunkach jej rozwoju, potrzebach inwestycyjnych itp. i upowszechnianie ich w kraju i za granicą, koordynacja prac wydawniczych urzędu, współpraca z agencjami reklamowymi i wydawniczymi przy wydawaniu opracowań własnych oraz współuczestnictwo w projektach wspólnych.
 5. Współpraca z merytorycznymi jednostkami urzędu miejskiego i gminy, przy realizacji wszelkich form promocji prowadzonej w poszczególnych dziedzinach działalności, a w szczególności:
  • przygotowywanie materiałów reklamowych, folderów, wydawnictw i materiałów promocyjnych Gminy;
  • koordynacja działań z zakresu relacji publicznych, promocja gospodarcza, naukowa, turystyczna i kulturalna;
  • dystrybucja materiałów promocyjnych.
 6. Opracowywanie kompleksowych programów współpracy z zagranicą, promocji Gminy w kontaktach z podmiotami zagranicznymi i krajowymi oraz realizowanie współpracy z zagranicą w tym:
 7. przygotowywanie projektów porozumień o współpracy z władzami miast i instytucjami zagranicznymi, z którymi Gmina zamierza podjąć współpracę;
 8. nadzorowanie realizacji porozumień oraz podejmowanie działań niezbędnych do zapewnienia ich realizacji;
 9. tłumaczenie korespondencji oraz opracowań tematycznych;
 10. opracowywanie harmonogramów wyjazdów za granicę polskich delegacji i przyjazdów do Gminy zagranicznych delegacji;
 11. prowadzenie kompleksowej obsługi wyjazdów zagranicznych;
 12. realizowanie kompleksowej obsługi przyjmowania delegacji zagranicznych;
 13. podtrzymywanie związków i wymiana informacji z miastami zaprzyjaźnionymi.
 14. współuczestnictwo w organizacji imprez o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli gminy.
 15. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Izbą Gospodarczą i innymi) w zakresie wspólnych działań promocyjnych dotyczących Gminy.
 16. Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi, konkursy, pokazy, sympozja, seminaria itp.).
 17. Prezentacja dokonań i zamierzeń Gminy w środowisku lokalnym, w kraju i za granicą.
 18. Zbieranie i opracowywanie informacji o pracy Burmistrza, jednostek Urzędu i jednostek organizacyjnych.
 19. Promocja gospodarcza Gminy.
 20. Prowadzenie strony internetowej Miasta.
 21. Koordynacja realizacji serwisu fotograficznego Urzędu i jego kolportaż.
 22. Wykonanie innych zadań gminy wynikających z przepisów szczególnych.
Inspektor ds. promocji i rozwoju
Kierowca
Inspektor ds. promocji i informatyki
Specjalista ds. promocji i komunikacji społecznej
Kierownik Referatu

Kierownik Referatu:
Elżbieta Iwankiewicz

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 24.

tel.: 15 872-43-13,
elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www