wtorek, 23 styczeń 2024, Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Pogoda w Janowie

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Rejestracja stanu cywilnego, tj. sporządzanie aktów urodzeń, zgonów, małżeństwa.
 2. Wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego.
 3. Podejmowanie decyzji w zakresie:
  • wyrażania zgody na zawarcie związku małżeńskiego poza miejscem stałego zamieszkania oraz przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania;
  • prostowania oczywistych błędów pisarskich;
  • odtwarzanie treści aktu stanu cywilnego sporządzanego za granicą.
 4. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 5. Przyjmowanie oświadczeń w zakresie:
 6. powrotu do poprzedniego nazwiska po rozwiązaniu związku małżeńskiego;
 7. o wstąpieniu w związek małżeński;
 8. uznanie dziecka;
 9. o wyborze imienia dla dziecka.
 10. Prowadzenie akt zbiorowych.
Kierownik referatu
Z-ca Kierownika USC

Kierownik Referatu:
Dorota Walikowska

ul. Jana Zamoyskiego 59,
23-300 Janów Lubelski

Pokój 2.

tel.: 15 872-43-21
usc@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www