środa, 10 kwiecień 2024, Imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

Pogoda w Janowie

O Gminie

mapaJanów Lubelski usytuowany jest we wschodniej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie janowskim.

Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, leżącym na skrzyżowaniu dróg wiodących do granic Polski - z Ukrainą w Zosinie (130 km) i Hrebennem (120 km) oraz ze Słowacją w Barwinku (200 km). Janów Lub. usytuowany jest przy drodze krajowej nr 19, która w przyszłości ma stać się drogą ekspresową stanowiącą główny szlak komunikacyjny wschodniej Polski (północ-południe), a w ramach Europy łączący St. Petersburg z Budapesztem. Najbliższe stacje kolejowe przeładunkowe znajdują się w Zaklikowie i Szastarce, a dla ruchu pasażerskiego w Polichnie.

Miasto i gmina położone są malowniczo pomiędzy rozległymi przestrzeniami Lasów Janowskich i wzniesieniami Roztocza. Teren, na którym ulokowany jest Janów Lub. znajduje się w zasięgu dwóch mezoregionów: Roztocza Zachodniego (około 15% powierzchni) i Równiny Biłgorajskiej (ok. 85% powierzchni). Pod względem geologicznym Janów Lub. rozciąga się na pograniczu dwóch dużych jednostek tektonicznych, a mianowicie: Zapadliska Podkarpackiego i Wyżyny Małopolskiej. Obszar gminy wznosi się od 175 m npm. w dolinie rzeki Bukowej (we wsi Łążek Ordynacki) do 260 m npm. na północno-wschodnich krańcach gminy (we wsi Biała II).

Deniwelacja względna wynosi więc około 85 m. Położenie miasta na granicy dwóch regionów fizjograficznych decyduje o atrakcyjności krajobrazowej tego terenu, o różnorodności szaty roślinnej i bogactwie świata zwierząt. Łagodne wzgórza Wyżyny Lubelskiej z nakładającym się na nie pasmem Roztocza Zachodniego zbudowane są na podłożu wapiennym. Na skutek zjawisk erozyjnych w części roztoczańskiej wykształciła się sieć malowniczych jarów i wąwozów z zachowanymi fragmentami naturalnych lasów.

Jednak dominuje tu krajobraz rolniczy, o urozmaiconej rzeźbie z rozległymi widokami z wyniesień sięgających ponad 200 m npm.. Zupełnie inny widok przedstawia płaska, niemal w całości pokryta lasem Równina Biłgorajska, która jest fragmentem Kotliny Sandomierskiej. Znajdujące się tutaj Lasy Janowskie są kompleksem leśnym o rozległości prawie już niespotykanej w Europie.

Gmina Janów Lubelski zajmuje ogółem powierzchnię 17 824 ha. Na obszarze tym znajduje się:

  • 11 035 ha lasów i gruntów leśnych (61,9%);
  • 4 727 ha użytków rolnych (26,5%);
  • 2 062 ha sklasyfikowano jako pozostałe grunty i nieużytki (11,6%).

Taka struktura gruntów wskazuje, że Janów Lubelski to region z przewagą walorów naturalnych (ponad 60% ogólnej powierzchni regionu to lasy i grunty leśne).

W skład gminy wchodzą następujące miejscowości:

Lp Nazwa miejscowości Status Liczba mieszkańców

1

Biała I

sołectwo

888

2

Biała II

sołectwo

658

3

Borownica

sołectwo

132

4

Cegielnia

wieś

5

5

Jonaki

wieś

17

6

Kiszki

wieś

161

7

Kopce

wieś

28

8

Łążek Garncarski

wieś

146

9

Łążek Ordynacki

sołectwo

388

10

Momoty Dolne

sołectwo

259

11

Momoty Górne

sołectwo

398

12

Pikule

sołectwo

33

13

Ruda

sołectwo

458

14

Szewce

wieś

68

15

Szklarnia

sołectwo

59

16

Ujście

sołectwo

150

17

Zofianka Górna

sołectwo

494

18

Janów Lubelski

miasto

12372

Razem miasto i gmina liczy 16 714 mieszkańców, w tym 4342 osób to ludność zamieszkująca na terenach wiejskich.

Janów Lubelski charakteryzuje się niewielkim dodatnim przyrostem naturalnym. Bilans migracji jest dla miasta dodatni.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www