niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Projekt: ,,ECO- Energetyczny Janów Lubelski etap II”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Projekt:  ,,ECO- Energetyczny Janów Lubelski etap II”

zrealizowany przez Gminę Janów Lubelski w ramach RPO WL na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku,

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

1. Cel projektu:

Poprawa jakości  środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacja źródeł energii dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

2. Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostało 440 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (304 szt. instalacji solarnych oraz 136 szt. kotłów c.o. na biomasę), co dało dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE w wysokości 4,22 MWt.

W efekcie pozwoli to na produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 7 390,11 MWht/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 3 606,30 ton równoważnika CO2.

3. Wartość projektu zgodnie z umową nr RPLU.04.01.00-06-0265/16-00

Całkowita wartość projektu:  4 489 523,39 zł

Wartość dofinansowanie (wkład EFRR):   3 737 769,67 zł

 

Portal: Solary etap II

>>kliknij aby przejść do serwisu<<

Portal: Piece etap II

>>kliknij aby przejść do serwisu<<

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www