niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Janowiacy

Jan Saryusz Zamoyski
I Ordynat Ordynacji Zamoyskiej
Jan „Sobiepan” Zamoyski
III Ordynat Ordynacji Zamoyskiej
Marcin Zamoyski
IV Ordynat Ordynacji Zamoyskiej
Stanisław Kostka Zamoyski
XII Ordynat Ordynacji Zamoyskiej
KS. DR PROF. HAB. MARIAN RUSECKI
Honorowy Obywatel Janowa Lubelskiego
Władysław Belina-Prażmowski
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Robert Emilian Bijasiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Wincenty Sowa - „VIS”
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Doktor Jeremiasz Sowiadkowski
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Ksiądz Kanonik Franciszek Trochonowicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Ks. Inf. Edmund Markiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Ks. Kan. Jan Sobczak
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Józef Łukasiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Władysław Anasiewicz
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Krzysztof Adam Kołtyś
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Bogumiła Szewc
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Augustyn Zezuliński
Zasłużony dla Janowa Lubelskiego
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www