wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Przyroda i środowisko

Janów Lubelski - widok na zalewMiasto i gmina położone są malowniczo pomiędzy rozległymi przestrzeniami Lasów Janowskich i wzniesieniami Roztocza.

Teren, na którym ulokowany jest Janów Lub. znajduje się w zasięgu dwóch mezoregionów: Roztocza Zachodniego (około 15% powierzchni) i Równiny Biłgorajskiej (ok. 85% powierzchni). Pod względem geologicznym Janów Lub. rozciąga się na pograniczu dwóch dużych jednostek tektonicznych, a mianowicie: Zapadliska Podkarpackiego i Wyżyny Małopolskiej. Obszar gminy wznosi się od 175 m npm. w dolinie rzeki Bukowej (we wsi Łążek Ordynacki) do 260 m npm. na północno-wschodnich krańcach gminy (we wsi Biała II). Deniwelacja względna wynosi więc około 85 m. Położenie miasta na granicy dwóch regionów fizjograficznych decyduje o atrakcyjności krajobrazowej tego terenu, o różnorodności szaty roślinnej i bogactwie świata zwierząt.

Łagodne wzgórza Wyżyny Lubelskiej z nakładającym się na nie pasmem Roztocza Zachodniego zbudowane są na podłożu wapiennym. Na skutek zjawisk erozyjnych w części roztoczańskiej wykształciła się sieć malowniczych jarów i wąwozów z zachowanymi fragmentami naturalnych lasów.

Jednak dominuje tu krajobraz rolniczy, o urozmaiconej rzeźbie z rozległymi widokami z wyniesień sięgających ponad 200 m npm. Zupełnie inny widok przedstawia płaska, niemal w całości pokryta lasem Równina Biłgorajska, która jest fragmentem Kotliny Sandomierskiej.

Znajdujące się tutaj Lasy Janowskie są kompleksem leśnym o rozległości prawie już niespotykanej w Europie.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www