wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Janowskie podmioty ES i podmioty działające na rzecz ekonomii społecznej

Janowskie podmioty ES i podmioty działające na rzecz ekonomii społecznej.

 

Janowskie podmioty ekonomii społecznej (PES): 

Przedsiębiorstwo społeczne:

 

1. Spółdzielnia Socjalna „Siedem Życzeń” – spółdzielnia osób fizycznych

https://www.facebook.com/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia-Socjalna-Siedem-%C5%BBycze%C5%84-687770001303701/

 

Podmioty reintegracyjne:

 

1. Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim (KIS) prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim.

http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/aktualnocikis

 

 2. Klub Integracji Społecznej „Nasz” w Janowie Lubelskim (KIS) prowadzony przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim.

http://fundacjakiscis.pl/index.php/klub-integracji-spolecznej-kis/

 

3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim (WTZ) prowadzone przez „Caritas” Diecezji Sandomierskiej.

http://www.wtzjanowlubelski.za.pl/

 

4.  Zakład Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim (ZAZ) prowadzony przez Powiat Janowski.

 

Podmioty działające na rzecz ekonomii społecznej:

 

1.  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim.

http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/owes

 

2. Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczego Hufca Pracy w Janowie Lubelskiem (MCK-OHP).

 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim (PUP) – jednostka organizacyjna powiatu.

http://janow.pup.gov.pl/widok/kid/36/0

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www