niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

Kim jesteśmy?
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem i poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
Partnerstwo powstało w 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+
Partnerstwo LGD „Leśny Krąg” przybrało formę stowarzyszenia, w skład którego wchodzą reprezentanci siedmiu gmin, powiatu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz osoby fizyczne, razem 113 członków funkcjonujących na spójnym obszarze, w oparciu o wielowiekowe więzy historyczne, kulturowe i przyrodnicze – głównie obszar Lasów Janowskich.
Poprzez promocję i pracę naszych członków chcemy zachęcić kolejnych animatorów do pracy na swoim terenie, wykorzystać tkwiący w nich potencjał w celu realizacji wspólnych zadań oddolnego podejścia programu Leader  i pełnego osiągnięcia założonych celów. Współpraca oraz wspólny wysiłek  ludzi z różnych sektorów umocni wiarę w możliwość poprawy jakości życia oraz sytuacji ekonomicznej w naszej „małej ojczyźnie”.

Misja:
Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych przez współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorców i organizacji samorządowych.

Kto może zostać naszym członkiem?
Każdy kto działa, lub chce działać na rzecz rozwoju terenu LGD „Leśny Krąg” jest mile widziany w naszym gronie i może przyłączyć się do naszych działań.
Zarówno osoby fizyczne(mieszkańcy i sympatycy Ziemi Janowskiej), jak również osoby prawne
(m. in stowarzyszenia, przedsiębiorcy), a także inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej
(Rady Sołeckie, Grupy Odnowy Wsi, Domy Kultury, itd.). Chętnie nawiązujemy również współpracę z innymi partnerstwami i Lokalnymi Grupami Działania w celu wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura LGD Leśny Krąg, które mieści się w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 16 tel. 15 8722 652  lub na naszą stronę internetową www.lesnykrag.pl
 

Przeglądanie tej mapy wymaga Javascript.
Error
Adres:ul. Ogrodowa 16
23-300 Janów Lubelski
Dane kontaktowe:tel. (015) 8722-652, 519 582 539
fax. (015) 8722-652
e-mail: biuro@lesnykrag.pl
http://www.lesnykrag.pl/
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www