środa, 10 lipiec 2024, Imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

Pogoda w Janowie

Projekt: ,,ECO- Energetyczny Janów Lubelski etap III”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Projekt:  ,,ECO- Energetyczny Janów Lubelski etap III”

zrealizowany przez Gminę Janów Lubelski w ramach RPO WL na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku,

Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Portal: Instalacje solarne etap III

>>kliknij aby przejść do serwisu<<


 

Portal: Piece etap III

>>kliknij aby przejść do serwisu<<

 

1. Cel projektu: 

Poprawa jakości  środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikacja źródeł energii dzięki produkcji energii ze źródeł odnawialnych.2.
 
2. Planowane efekty
W wyniku realizacji projektu wybudowanych zostało 444 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (305 szt. instalacji solarnych oraz 139 szt. kotłów c.o. na biomasę), co dało dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej z OZE w wysokości 4,27 MWt.
W efekcie pozwoli to na produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 7 511,72 MWht/rok.
         
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 3 663,70 ton równoważnika CO2.  
 
3.Całkowita wartość projektu zgodnie z umową nr RPLU.04.01.00-06-0266/16-00 
z dnia 29.12.2016r. : 4 417 957,39 zł
 
4.Dofinansowanie (wkład EFRR):   3 615 101,07 zł
 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www