środa, 10 lipiec 2024, Imieniny: Amelii, Filipa, Witalisa

Pogoda w Janowie

Trwają prace związane z przebudową ciągu pieszo – rowerowego ul. Wałowej i ul. Prusa

Trwają prace związane z modernizacją dróg gminnych w Janowie Lubelskim ul. Prusa, ul. Wałowa, a mowa o przebudowie ciągów pieszo – rowerowych.

Obecnie trwają roboty w ul. Prusa, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku drogi.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Przypomnijmy, że etap I – przebudowa ciągu pieszo – rowerowego ul. Wałowej i ul. Prusa (modernizacja drogi gminnej ul. Wałowej w zakresie przebudowy ciągu pieszo – rowerowego długości 303 m o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość ciągu pieszego jest zmienna do 1,0 m, szerokość ciągu rowerowego wynosi 2,0 m. Częściowo zostanie uzupełniony krawężnik oraz wymienione obrzeża. Wykonane zostanie również oznakowanie poziome i pionowe oraz przejście dla pieszych i rowerów. Nadmieńmy, że to zadanie zostało dofinansowane ( około 64 %) w ramach działania Lokalnej Grupy Działania  Leśny Krąg „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Drugi etap dotyczy przebudowy ciągu pieszo – rowerowego ul. Prusa (długość 100 m). podobnie jak w przypadku I etapu – szerokość ciągu pieszego jest zmienna do 1,0 m, szerokość ciągu rowerowego wynosi 2,0 m. Częściowo również zostanie uzupełniony krawężnik oraz wymienione obrzeża. To zadanie w całości zostanie sfinansowane z budżetu gminy Janów Lubelski.

Termin realizacji zadania upływa w połowie września br. Roboty wykonuje firma Pawła Lacha z gminy Jarocin.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www