niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Terytorialsi odznaczeni za oddawanie krwi

Dwóch żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w minioną sobotę 22.08.2020 r. zostało odznaczonych tytułem „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, przyznawanym przez Ministerstwo Zdrowia. Trzeci żołnierz zostanie odznaczony w najbliższą sobotę. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Tytuł „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, jest nadawany w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia, działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i przysługuje osobie, która oddała co najmniej 20 litrów krwi.

Trzech żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej: kpr. Piotr Książek – oddał 34 litrów krwi, st. szer. Paweł Budner – oddał 33 litrów krwi i szer. Rafał Wałecki – który oddał 43 litrów krwi, dostąpiło zaszczytu otrzymania tytułu honorowego.

Terytorialsi z 2 LBOT również w ramach operacji „Odporna Wiosna i Trwała Odporność” – tj. operacji skierowanych przeciwko walce z COVID-19 poprzez regularne akcje organizowane w poszczególnych batalionach brygady oddają krew, która właśnie w okresie pandemii jest szczególnie potrzebna. Do tej pory w ramach walki z koronawirusem lubelscy Terytorialsi oddali już ponad 600 litrów krwi, natomiast od początku roku blisko 700 litów tego cennego płynu. Dodatkowo zaznaczyć należy że pośród wszystkich żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ponad 700 aktywnych dawców krwi, w tym wielu zasłużonych, którzy regularnie oddają krew.

Najbliższa akcja oddawania krwi przez Terytorialsów będzie realizowana w dniu 31.08.2020 r. przez 22 batalion lekkiej piechoty w Dęblinie i będzie odbywać się w Terenowym Oddziale RCKiK w Puławach.

Przypomnijmy, że jednym z ważniejszych projektów dla WOT jest działalność na rzecz oddawania krwi, co wynika z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”. Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

Realizacja projektu wpływa również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczynia się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię.

W ramach projektu planowane jest coroczne zwiększenie liczby honorowych dawców krwi. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi ma być pół tysiąca żołnierzy WOT.

Założenia organizacyjne projektu zakładają, że w każdej kompanii jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, odpowiedzialność za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizacja akcji alarmowych.

 

kpt. Damian STANULA

OFICER PRASOWY

2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www