wtorek, 16 marzec 2021, Imieniny: Herberta, Izabeli, Henryki

Pogoda w Janowie

Plan rewitalizacji zaakceptowany

"Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie ".

W Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2017 – 2022.  W spotkaniu, które odbyło się 25.04.2017 uczestniczył Zespół Konsultacyjny ds. Programu Rewitalizacji powołany wcześniej przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia.

Lokalny Program Rewitalizacji powstawał z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji opieki społecznej oraz młodzieży. W tym celu odbywały się konferencje, konsultacje społeczne, pikniki rewitalizacyjne, warsztaty itd.

 Teren przeznaczony pod rewitalizację obejmuje powierzchnię 146, 8 ha obszaru gminy. Liczba osób zamieszkałych w wyznaczonym terytorium stanowi 29, 6 % mieszkańców gminy. Ważnym aspektem działania jest włączenie w życie i działalność społeczną i gospodarczą osób wykluczonych społecznie, osób starszych oraz poprawa bezpieczeństwa na terenach rewitalizacji. Zespół Konsultacyjny  na spotkaniu w dniu 25.04.2017r. zatwierdził wypracowany dokument. Aktualnie trwają ostatnie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczące przyjęcia dokumentu w przedstawionej wersji. Po ewentualnych uzupełnieniach Rada Miejska podejmie uchwałę wprowadzającą w życie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Janów Lubelskie na lata 2016-2022.

Tekst i foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www