czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Jednogłośne Absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janów Lubelskiego – „Zaolszynie/Ruda”, podjęcie uchwały w sprawę przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022,  oraz podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Janowa Lubelskiego w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Janów Lubelski na 2018 rok, udzielenie absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,  zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2016 rok- to uchwały jakie zostały omówione i podjęte na ostatniej sesji Rady Miejskiej mającej miejsce dnia 26 maja 2017 roku.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej gościliśmy Jerzego Bieleckiego – Posła na Sejm RP, który z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miejskiej – Ewy Janus kwiaty i życzenia dla janowskiego samorządu.

Szczegóły w najbliższym wydaniu Gazety Janowskiej.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www