niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Kompleks 9T, działka 124/7 Kompleks terenów turystyczno - rekreacyjnych nad Zalewem w Janowie Lubelskim

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks 9T, działka 124/7 Kompleks terenów turystyczno - rekreacyjnych nad Zalewem w Janowie Lubelskim.
Miasto / Gmina: 
Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
Razem: 1,4363 ha
Kształt działki: 
Wielokąt (zbliżony do prostokąta)
Możliwości powiększenia terenu: 
Nie
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
na podstawie operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: 
Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Kompleks 9Tpołożony jest w terenach przeznaczonych w planie pod usługi rekreacyjne i rozrywkowe (UTR-1), w tym związane z rekreacją konną.
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
Ps V – 0,8546 ha Ls V – 0,4959 ha Ls VI - 0,0653 ha dr - 0,0205 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Grunty rolnicze – pastwisko, grunty leśne
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Tak. Napowietrzna linia energetyczna w północnym rogu działki – do demontażu, jest już gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Działka znajduje się w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko oraz ograniczenia uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Publiczna droga asfaltowa o szer. 10-12 m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 19 (od 2021r.- S19) – w linii prostej ok. 310 m, dojazd 870 m Autostrada A4 – ok.60 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina – 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin – 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak
1. Kablowa linia energetyczna niskiego napięcia -
w granicy działki (uzgodnienia z Rejonem Energetycznym)

Napięcie [kV]: 124 V
Dostępna moc [MV]: do 1 kW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

2. Kablowa linia energetyczna średniego napięcia – odległość ok. 3m (uzgodnienia z Rejonem Energetycznym)

Napięcie [kV]: 15 kV
Dostępna moc [MV]: do 2 MW - uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: 

Tak

ok. 3 m (indywidualne uzgodnienia)
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
Średnica rury [mm]: Średnica rury - 50 mm

Dostępna objętość [Nm3/h]: - Linia średniego ciśnienia

Woda na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m]: Od ok. 300 m – PVC Dn 100 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
Od ok. 460 m – PVC Dn 160 (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia

Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn 100
PVC Dn 160

Kanalizacja na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: ok. 125 m (indywidualne uzgodnienia)

Dostępna objętość [m3/24h]: Średnica rury – 315 mm

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
Nie (odległość ok. 750 m)
Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- niskie ceny gruntów
Nabycie gruntu przez inwestora:
- zakup gruntu w formie przetargu – cena - na podstawie operatu szacunkowego
- użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.

Osoby do kontaktu : 

Elżbieta Iwankiewicz
e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl
Adam Łukasz
e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl
Katarzyna Dzadz
e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl
Punkt Obsługi Inwestora
Referat Promocji i Rozwoju
+48 15/ 87 24 313, 512 246 783
www.janowlubelski.pl
http://www.janowlubelski.pl/node/15664

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www