niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Kompleks 5.1, działka 3168/1 Janowska Strefa Inwestycyjna "Borownica", TSSE Postrefa Janów Lubelski

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks 5.1, działka 3168/1 Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica” Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Janów Lubelski
Miasto / Gmina: 
Borownica / Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
1.0125 ha (powierzchnia włączona do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kształt działki: 
wielokąt
Możliwości powiększenia terenu: 
Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
na podstawie operatu szacunkowego
Właściciel / właściciele: 
Gmina Janów Lubelski
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne).
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
RIVa – 0.4786 ha RIVb – 0.5339 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 74 i 19 (od 2021 r. – S19) – dojazd - 450 m Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km Szastarka – 16 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina– 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin – 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu - uzgodnienia z Rejonem Energetycznym miejsca przyłącza
Napięcie - 15 kV
Dostępna moc - do 10 MW - uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy działki - w południowej granicy działki ( indywidualne uzgodnienia)
Wartość kaloryczna -
Średnica rury - 180 mm
Dostępna objętość - Linia średniego ciśnienia

Woda na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu - ok. 20 m (woda pitna) – indywidualne uzgodnienia
Dostępna objętość - PVC Dn 160

Kanalizacja na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu - ok. 20 m – indywidualne uzgodnienia
Dostępna objętość - fi 200

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
Nie - ok. 2000 m
Telefony: 

Nie

Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- niskie ceny gruntów

Nabycie gruntu przez inwestora:
- zakup gruntu w formie przetargu
- użytkowanie wieczyste – pierwsza opłata: do 25% wartości wylicytowanej w drodze przetargu, a następnie rocznie 3% wylicytowanej ceny przez okres trwania użytkowania.

Osoby do kontaktu : 

Elżbieta Iwankiewicz
e-mail: elzbieta.iwankiewicz@janowlubelski.pl
Adam Łukasz
e-mail: adam.lukas@janowlubelski.pl
Katarzyna Dzadz
e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl
Punkt Obsługi Inwestora
Referat Promocji i Rozwoju
+48 15/ 87 24 313, 512 246 783
www.janowlubelski.pl
http://www.janowlubelski.pl/borownica_panorama/borownica.html

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www