wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Dwór Sanna nagrodzony Laurem Konserwatorskim

Wojewódzki Konserwator Zabytków w konkursie Laur Konserwatorski 2012 już po raz trzynasty nagrodził pięciu gospodarzy obiektów, którzy dbają, remontują i odnawiają zabytki. Prestiżową nagrodę – Laur Konserwatorski przyznano Elżbiecie Nizio za kompleksową rewitalizację zespołu dworsko – parkowego w Wierzchowiskach, gdzie obecnie znajduje się hotel Sanna. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 kwietnia br. w Teatrze Starym w Lublinie.

Laur Konserwatorski, pomimo, że nie niesie za sobą gratyfikacji pieniężnej, jest bardzo ważnym wyróżnieniem. Nagroda ta jest formą docenienia gospodarzy za przeprowadzane z wyjątkową starannością prace konserwatorskie i za właściwe utrzymanie i zagospodarowanie zabytków.

Dwór Sanna jest wzorem dla innych, jak o dbać o zabytki, by nie zabić drzemiącego w nich ducha historii.

Tekst i foto: B.B

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www