niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Park Rekreacji Zoom Natury


Park Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim
ul. Świerdzowa 41
23-300 Janów Lubelski
tel. 608 618 964
email: rezerwacja@zoomnatury.pl

www.zoomnatury.pl


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. „ZOOM NATURY I KULTURY” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś 7: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego. Działanie 7.1: Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne.
Projekt był realizowany przez dwóch partnerów: Gminę Janów Lubelski występującą w roli Beneficjenta – Partnera Wiodącego oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski. W ramach projektu wykonano:

 1. doszczelnienie grobli zbiornika wodnego,
 2. wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu (grobli) z kostki brukowej,
 3. remont mostków (wkładki piesze 2 szt.),
 4. wykonanie pomostu rekreacyjnego dla niepełnosprawnych,
 5. wykonanie promenady nad plażą z drewna i kostki brukowej,
 6. montaż lamp LED hybrydowych solarno – wiatrowych przy grobli,
 7. uzupełnienie urządzeń sanitarnych w rejonie Zalewu,
 8. uzupełnienie drobnej infrastruktury (ławki, kosze, kosze z segregacją odpadów, stojaki rowerowe),
 9. zakup i montaż urządzeń monitoringu do zliczania ruchu pieszego i rowerowego – rejestratory – 3 szt.
 10. wykonanie ścieżki dendrologicznej w Parku Miejskim  wraz z tablicą informacyjną przedstawiająca plan ścieżki z oznaczeniem 14 szt. gatunków drzew,
 11. wykonanie aktualizacji i uzupełnienie aplikacji na urządzenia mobilne z przewodnikiem multimedialnym i pozycjonowaniem GPS, w tym dla ścieżki dendrologicznej w Parku Miejskim oraz  wykonanie przewodnik wirtualnego po atrakcjach turystycznych w miejscach dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 12. zagospodarowanie punktów na szlaku (plansza z mapą  i stelażem drewnianym, drogowskazy – 3szt., pulpit edukacyjny – 6 szt.)

„ROZBUDOWA PARKU KREATYWNEGO – ZOOM NATUR”

zrealizowana w ramach Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z budżetu Państwa.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe wchodzące w skład placu zabaw a w szczególności: dwa dmuchane place zabaw, plac zabaw labirynt, mega klocki edukacyjne (105 elementów), klocki edukacyjne typu „puzzle (440 elementów)”, klocki edukacyjne typu „lego”, namiot sferyczny oraz basen piankowy.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www