niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Kompleks SKR 3 Grunt na Medal, działka 2317/31

Położenie
Nazwa lokalizacji: 
Kompleks SKR 3 Grunt na Medal, działka 2317/31
Miasto / Gmina: 
Borownica, gmina Janów Lubelski
Powiat: 
janowski
Województwo: 
lubelskie
Powierzchnia nieruchomości
Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 
~45 ha
Kształt działki: 
wielokąt
Możliwości powiększenia terenu: 
Tak
Informacje dotyczące nieruchomości
Orientacyjna cena gruntu z zabudowaniami PLN / m2 włączając 23% VAT: 
Do uzgodnienia ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych
Właściciel / właściciele: 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych ~ 45 ha
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego: 
tak
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
Kompleks SKR przeznaczony jest pod funkcje przedsiębiorczości (przemysł, składy, bazy, usługi komercyjne) .
Charakterystyka działki
Klasa gruntów wraz z powierzchnią: 
R IIIb – 3,46 ha R IVa – 29,48 ha R IVb – 11,68 ha R V – 0,37 ha
Różnica poziomów terenu [m]: 
Brak danych
Obecne użytkowanie: 
Grunt rolny
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: 
Nie
Poziom wód gruntowych [m]: 
Brak danych
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: 
tak
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: 
nie
Przeszkody podziemne: 
Przez teren biegnie linia gazowa wysokiego i średniego ciśnienia.ciśnienia.
Przeszkody występujące na powierzchni terenu: 
2 napowietrzne linie średniego napięcia.
Istniejące ograniczenia ekologiczne: 
Wyklucza się niektóre przedsięwzięcia mogące bardzo znacząco oddziaływać na środowisko.
Budynki i zabudowania na terenie: 
nie
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): 
Droga asfaltowa o szer. 6-7m.
Autostrada / droga krajowa [km]: 
Droga krajowa 74 i 19 (od 2020 r. – S19) – w linii prostej 35 m, dojazd 650-1000 m Autostrada A4 – 90 km
Kolej [km]: 
Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Bocznica kolejowa [km]: 
Szastarka – 16 km; Kolej szerokotorowa – Biłgoraj 35 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: 
Jasionka koło Rzeszowa – 80 km Świdnik koło Lublina- 85 km
Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: 
Lublin – 75 km
Istniejąca infrastruktura na terenie
Elektryczność na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: Przy granicy działki (uzgodnienia z Rejonem Energetycznym)
Napięcie [kV]: 15 kV
Dostępna moc [MV]: do 10 MW – uzgodnienia z Rejonem Energetycznym

Gaz na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy działki [m]: przy granicy działki (indywidualne uzgodnienia
Wartość kaloryczna [MJ/Nm3]: -
Średnica rury [mm]: 160 mm
Dostępna objętość [Nm3/h]: - linia średniego ciśnienia

Woda na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: przy granicy działki (indywidualne uzgodnienia)
Dostępna objętość [m3/24h]: PVC Dn160

Kanalizacja na terenie: 

Tak
Odległość przyłącza od granicy terenu [m]: przy granicy działki (indywidualne uzgodnienia)
Dostępna objętość [m3/24h]: fi 300

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie: 
Nie (odległość ok. 2 000 m)
Telefony: 

Nie

Uwagi: 

Co oferuje Janów Lubelski inwestorom?
- Centrum Obsługi Inwestora zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji;
- rekomendacje firm, które już zainwestowały;
- rozbudowaną platformę ulg i preferencji;
- niskie ceny gruntów
Teren o powierzchni ok.45 ha należący do Spółdzielni Kółek Rolniczych bezpośrednio sąsiaduje z terenami Gminy Janów Lubelski. W przypadku pozyskania przez Gminę potencjalnego inwestora Spółdzielnia Kółek Rolniczych zgodnie z podpisaną umową współpracy deklaruję sprzedaż terenu w całości lub jego wydzielonej części.

Osoby do kontaktu : 

Adam Łukasz
Katarzyna Dzadz
Punkt Obsługi Inwestora
+48 15/ 87 24 313
e-mail: obslugainwestora@janowlubelski.pl

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www