wtorek, 23 styczeń 2024, Imieniny: Ildefonsa, Rajmunda, Klemensa

Pogoda w Janowie

Opłaty za zakup wody i odprowadzenie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim

ogłasza wysokość opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w związku z wejściem w życie taryf opłat w rozumieniu art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.328 z późn. zm.) zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Stawki odpłatności taryfowej obowiązują od 01 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.
w wysokości:

1. Stawka opłat za m3 wody:

Cena wody dostarczanej z komunalnych urządzeń wodociągowych dla wszystkich odbiorców: 3.54 zł/m3 + 8% VAT
Wprowadzono jednolitą opłatę abonamentową dla wszystkich grup odbiorców. Stawki opłat abonamentowych:
  • odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej,
  • odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
  • odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego
5,45 zł/odbiorca/m-c + 8% VAT

2. Odprowadzanie ścieków:

Grupa I
Gospodarstwa domowe
5,61 zl/m3 + 8% VAT
Grupa II
Przedsiębiorstwa handlowe, usługowe sklepy, instytucje, szpitale, apteki, szkoły przedszkola, internaty, restauracje, bary, kawiarnie o ładunku BZT5 do 350 mg O2/litr
7,32 zł/m3 +8% VAT
Grupa III
przemy słowo-produkcyjne przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. o ładunku BZT5 od 351 mg 02/litr
12,05 zł/m3 + 8% VAT
Grupa IV
Zakłady przetwórstwa owocowo - warzywnego
8,34 zł/m3 + 8% VAT

 Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www