poniedziałek, 15 styczeń 2024, Imieniny: Domosława, Makarego, Dąbrówki

Pogoda w Janowie

Regulamin

 Regulamin korzystania z usług internetowych.

Wszystkich użytkowników Miejskiej Sieci Internetowej obowiązuje niniejszy Regulamin:

1. Właścicielem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Siecią zarządza bezpośrednio administrator sieci.
2. Operator zastrzega prawo do stosowania przerw w nadawaniu w celach konserwacyjnych urządzeń.
3. Urząd Miejski nie pobiera opłat za korzystanie z punktów dostępowych.
4. Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest posiadanie karty radiowej zgodnej ze standardem 802.11a/b/g. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana.
5. Administrator systemu nie prowadzi wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.
6. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
7. Przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu 256 kbs.
8. Wszystkie działania użytkowników są na bieżąco monitorowane i archiwizowane.
9. Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odcięty od dostępu do internetu za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W szczególności zabronione jest:
  a) usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony;
  b) próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. stosowanie tuneli i in.);
  c) udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi i pornograficznych;
  d) korzystanie z aplikacji p2p;
  e) dalsze udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów itp.;
  f) uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów dostępu;
  g) wszelkie inne działania użytkownika, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne.
Decyzję o odcięciu użytkownika podejmuje administrator po analizie jego działania w sieci.
Decyzja administratora nie podlega negocjacji.
10. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
11. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
12. Zalogowanie się użytkownika do sieci jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzeganiem.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www