wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Znani Janowiacy

UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Ks. Kazimierz Pińciurek

Ks. Kazimierz Pińciurek (1928-1999). Urodził się w Biłgoraju. Przybył do Momot w 1971 roku. Od 1972 roku podjął się misji rozbudowy kościoła. Ze względu na trudności z uzyskaniem pozwolenia władz państwowych na modernizacje, duchowny sam kierował pracami.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim w lutym 2020 roku w ramach uczczenia jubileuszu 380. rocznicy lokacji miasta doprowadziło do powstania wystawy pt. „W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej” Ekspozycja prezentuje wybór szesnastu portretów...


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Ks. dr prof. hab. Marian Rusecki

 

Ks. dr prof. hab. Marian Rusecki (1942-2012) urodził się w Janowie Lubelskim. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1966 roku, następnie rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Garbów, a od 1970 roku - w parafii św. Pawła w Lublinie.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Wacław Ołtarzewski

 

Wacław Ołtarzewski (1842-1922) - urodził się w polskiej rodzinie na terenie Ukrainy. Jako młody chłopiec brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Po ukończeniu studiów prawniczych w Petersburgu, pracował jako sędzia przez 16 lat. Najpierw w Petersburgu a później w Orenburgu, Lipiecku i Niżnym-Nowogrodzie. Przez jakiś czas mieszkał w Kijowie, gdzie bez reszty poświęcił się adwokaturze.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Jan Sobiepan Zamoyski

 

Jan Sobiepan Zamoyski (1627-1665). Rodzicami jego byli Tomasz Zamoyski oraz Katarzyna Ostrogska Zamoyska. Po śmierci Katarzyny Zamoyskiej, objął zarząd nad Ordynacją Zamoyską stając się zarazem III Ordynatem.
Jan Zamoyski podobnie jak jego matka Katarzyna, starał się być dobrym gospodarzem poświęcając wiele uwagi sprawom miasta, o czym świadczą wystawione przez niego ordynacje.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Stanisław Kostka Zamoyski

 

Stanisław Kostka Zamoyski (1775-1856) - Urząd Ordynata piastował w latach 1801-1831. To właśnie on w celu uzdrowienia tutejszego przemysłu sprowadził w latach 1805-1816 do Janowa kilkudziesięciu wykwalifikowanych sukienników niemieckich, zamieszkiwali oni Błonie - grunty ordynackie. Sprowadzeni sukiennicy otrzymali nowe domy na ogólna sumę 6900 zł, którą spłacali ratami. Wacław Ołtarzewski (1842-1922) - urodził się w polskiej rodzinie na terenie Ukrainy. Jako młody chłopiec brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Po ukończeniu studiów prawniczych w Petersburgu, pracował jako sędzia przez 16 lat. Najpierw w Petersburgu a później w Orenburgu, Lipiecku i Niżnym-Nowogrodzie. Przez jakiś czas mieszkał w Kijowie, gdzie bez reszty poświęcił się adwokaturze.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Marcin Maciej Borelowski ps "Lelewel"

 

Marcin Maciej Borelowski ps. „Lelewel” (1829-1863). Urodził się w Półwsiu Zwierzynieckim koło Krakowa, był synem Karola i Agnieszki małżonków Borelowskich. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, sam też był rzemieślnikiem, z zawodu blacharzem. Już jako młody chłopiec uczestniczył w wystąpieniach niepodległościowych, jakie miały miejsce w Krakowie w latach 1846-1848


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Władysław Belina - Prażmowski

 

Władysław Belina - Prażmowski (1888-1938) - twórca i dowódca kawalerii legionowej, pułkownik WP, prezydent Krakowa i wojewoda lwowski, określany mianem pierwszego ułana II Rzeczpospolitej. Część swojego życia i swojej działalności związał również z Ziemią Janowską. Po opuszczeniu Legionów zamieszkał w Godziszowie i zajął się administrowaniem miejscowego majątku Zamoyskich. Został również prezesem janowskiego Związku Strzeleckiego.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego.  Tadeusz Kuncewicz ps. "Podkowa"

 

Tadeusz Kuncewicz ps. „Podkowa” (1916-1991 ) - żołnierz Armii Krajowej. Z konspiracją związał się w listopadzie 1939 roku. Podczas wysiedlania ludności Zamojszczyzny (1942-43) jego oddział przeprowadzał liczne ataki dywersyjne. W 1943 roku. liczył on okresowo do 120 ludzi. W styczniu 1945 roku. „Podkowa” został dowódcą dywersji Obwodu Zamość, gdzie tworzył siatkę konspiratorów.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Wicenty  Sowa "Vis"

 

Wincenty Sowa „Vis”( 1914-1944) urodził się we wsi Ruda k. Janowa Lubelskiego. Był najstarszy z rodzeństwa, po nim urodzili się: Franciszek, Leonarda i Daniela. W Janowie ukończył Szkołę Powszechną i Gimnazjum, a potem, w 1934 roku. Liceum Handlowe w Przemyślu. Jesienią 1939 r. związał się ze Służbą Zwycięstwu Polski. Utrzymywał kontakty z miejscowymi działaczami niepodległościowymi.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego.  Andrzej Kiszka ps. "Dąb"

 

Andrzej Kiszka (1921-2017) ps. „Dąb”, był jednym z ostatnich żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Urodził się we wsi Maziarnia. Pochodził z rodziny chłopskiej. Do konspiracji niepodległościowej wstąpił w 1941 r. Początkowo był żołnierzem Batalionów Chłopskich, a od października 1942 – scalonych ze sobą Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Następnie wstąpił na krótko w szeregi oddziału partyzanckiego NOW-AK, dowodzonego przez por. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Mateusz Startek

 

Mateusz Startek ( 1912-1992) urodził się w Łążku Ordynackim, gdzie mieszkał przez całe życie. Pochodził ze znanej rodziny garncarskiej. Garncarzem był jego ojciec Adam, garncarstwem zajmowała się jego babka Ewa Bieńko. Mateusz od dziecka pracował przy kole garncarskim. Przepracował w zawodzie 65 lat. W wyrobie naczyń glinianych osiągnął najwyższe umiejętności, biegłość techniczną i wysoki poziom artystyczny.


UM Janów Lubelski380 - lecie Janowa Lubelskiego. Dr Jeremiasz Sowiakowski

 

Dr Jeremiasz Sowiakowski (1902-1985). Studia lekarskie ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1928 roku pracował w Oddziale Zakaźnym Państwowego Szpitala im. Łazarza w Krakowie. Pracował jako asystent profesora Ostrowskiego w Klinice Chirurgicznej we Lwowie. W czasie pracy w Klinice uzyskał wysokie kwalifikacje zawodowe jak również opublikował wiele prac w dziedzinie chirurgii.


Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www