niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Droga Krajowa 74 (obwodnica)


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców w Janowskim Ośrodku Kultury - Droga Krajowa 74 (obwodnica) - Nagranie ze spotkania


Odpowiedź dyr. GDDKiA O Lublin na pismo Gminy Janów Lubelski z dnia 23.06.2020 r, dotyczące wskazania terminu spotkania dotyczącego omówienia opracowanych wariantów przebiegu korekty DK74


Pismo do dyr. GDDKiA O Lublin dotyczące wskazania terminu spotkania dotyczącego omówienia opracowanych wariantów przebiegu korekty DK74


O.L.I-1.4111.0091.0046.2018.zm - Pismo GDDKiA z dnia 26.05.2020 r.

Dot.: Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski".


Pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie oraz Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 26.05.2020 r.

Dot.: Stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wniosków o wydłużenie działań informacyjnych, dotyczących przebiegu wariantów DK74


O.LU.I-1.4111.0091.0041.2018.asj - Pismo GDDKiA z dnia 13.05.2020 r.

Dot.: Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski".


OL.7226.2.3.2020.SD3 - Pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie oraz Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 12.05.2020 r.

Dotyczy: działania informacyjnego prowadzonego w związku z opracowaniem Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla zadania: KOREKTA PRZEBIEGU DROGI KRAJOWEJ NR 74 PRZEZ MIASTO JANÓW LUBELSKI


OL.7226.2.2.2020.SD3 - Pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie oraz Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 06.05.2020 r.

Dotyczy: działania informacyjnego prowadzonego w związku z opracowaniem Dokumentacji Projektowej w stadium Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla zadania: KOREKTA PRZEBIEGU DROGI KRAJOWEJ NR 74 PRZEZ MIASTO JANÓW LUBELSKI


OL.7226.25.2020.SD3 - Pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie oraz Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 07.04.2020 r.

W nawiązaniu do pisma z dnia 31 marca 2020 r. znak sprawy L.dz.:205/15/25/18 zawierającego prośbę o przeprowadzenie działań informacyjnych w formie elektronicznej poprzez udostepnienie materiałów informacyjnych związanych z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla zadania pn.: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski" na stronie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim


OL.7226.2.1.2020.SD3 - Pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie oraz Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 16.03.2020 r.

Dotyczy: pisma z dnia 26 lutego 2020 r. symbol O.LU.I-1.4111.0091.0026.2018.asj Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublin.


O.LU.I-1.4111.0091.0026.2018.asj - Pismo GDDKiA z dnia 26.02.2020 r.

Dot.: Dokumentacji projektowej w stadium Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn.: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski".


OL.7226.2.2020.SD3 - Pismo do Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2020 r.

Dotyczy pisma z dnia 18 listopada 2019 r. symbol: L. dz.: 771/15/25/18 oraz pisma z dnia 26 listopada 2019 r. symbol L.dz.: 792/15/25/18 Biura Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o.


792/15/25/18 - Pismo Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 26.11.2019 r.

Dot: Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski.


771/15/25/18 - Pismo Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 25.02.2019 r.

Dot: Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski.


Dotyczy: pisma z 2019-06-19 symbol L.dz.: 452/15/25/18 Biura Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o.


452/15/25/18 - Pismo Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 19.06.2019 r.

Dot: Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski.


OL.7226.20.2019.SD3 - Pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie z dnia 22 marca 2019 r.

W związku z rozpoczęciem prac  projektowych związanych z budową odcinka drogi krajowej nr 74 (obwodnica) oraz z licznie zgłaszanymi postulatami mieszkańców miejscowości Biała Pierwsza i Biała druga.


OL.7226.15.2019.SD3 - Odpowiedź na pismo Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 25.02.2019 r.

W sprawie podania wykazu dróg gminnych publicznych i wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Janów Lubelski, a krzyżujących się i równoległych do projektowanego odcinka drogi krajowej nr 74 (obwodnica m. Janów Lubelski).


132/15/25/18 - Pismo Biura Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. z dnia 25.02.2019 r.

Dot: Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 przez m. Janów Lubelski.


 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www