wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Podatki

 
Podatki dochodowe obowiązujące w Polsce wiążą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. System podatkowy Polski dzieli się dwie główne grupy podatków, tj. bezpośrednich i pośrednich. Łącznie w Polsce należy rozróżnić 12 rodzajów podatków, w tym:
 
9 rodzajów podatków bezpośrednich:
 
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od posiadania psów oraz
3 podatki pośrednie:
 
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.
Dotychczasowa ewolucja polskiego systemu podatkowego wynikała przede wszystkim z wewnętrznych przemian rozwijającej się gospodarki. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pogłębiło zmiany w rodzimym systemie podatkowym pod kątem wymogów i uwarunkowań unijnych przepisów, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich. Z tego powodu większość przepisów dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego odpowiada podobnym regulacjom obowiązującym w innych krajach Unii Europejskiej. Pamiętać jednak należy, że w Polsce nadal istnieje wiele specyficznych przepisów lokalnych.
 
W kolejnych zakładkach zostały przedstawione najistotniejsze cechy najważniejszych podatków składających się na polski system podatkowy z punktu widzenia procesu inwestycyjnego.
 
 
Źródło: http://www.paiz.gov.pl/prawo/system_podatkowy
 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www