wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Partycypacja Społeczna i Konsultacje Społeczne

Jednogłośne Absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

2017.05.29

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Janów Lubelskiego – „Zaolszynie/Ruda”, podjęcie uchwały w sprawę przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022, oraz podjęcie uchwały w...
 

Działania i przedsięwzięcia w ramach rewitalizacji. Konferencja podsumowująca

2017.04.28

„Przez pryzmat potrzeb człowieka powinniśmy dokonywać zmian. Nie możemy zapomnieć o tych osobach wykluczonych, o ich potrzebach...
 

Plan rewitalizacji zaakceptowany

2017.04.26

"Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie "...
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na konferencję pt. "Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji" podsumowującą opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022

2017.04.19Spotkanie dotyczące rewitalizacji

2017.03.07

Gmina Janów Lubelski jest w trakcie opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022”. Do tej pory mieliśmy okazję spotykać się z Państwem podczas licznych konsultacji, warsztatów, konferencji czy pikniku...
 

Prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji

2017.02.03

Gmina Janów Lubelski jest w trakcie opracowywania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022”. Do tej pory mieliśmy okazję spotykać się z Państwem podczas licznych konsultacji, warsztatów, konferencji czy pikniku...
 

Organizacje pozarządowe i jednostki publiczne w dyskusji nad rewitalizacją

2017.02.02

Zgłaszanie propozycji dotyczących obszaru rewitalizacyjnego miasta, a także różnych działań, które należałoby podjąć było głównym tematem spotkania z organizacjami pozarządowymi i jednostkami publicznymi, jakie odbyło się 1 lutego br. Warsztaty z...
 

"Od pomysłu do działania"

2017.02.02

Warsztaty z Rewitalizacji, jakie odbywały się w Janowie Lubelskim, mają na celu włączenie się mieszkańców w prace nad działaniami, jakie należy podjąć w obszarze rewitalizacji w naszym mieście. Gmina Janów Lubelski przystąpiła do...
 

Warsztaty z rewitalizacją "od pomysłu do działania" z udziałem młodzieży

2017.02.02

Kolejne spotkanie dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022”, odbyło się 1 lutego 2017 roku w Sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie mające charakter warsztatów pod nazwą „od...
 

Rewitalizacji ciąg dalszy

2017.02.01

Rewitalizacja to nie tylko odnawianie i odbudowa zasobów architektury ale także " proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,...
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na WARSZTATY Z REWITALIZACJĄ „od pomysłu do działania" - 31 stycznia i 1 lutego

2017.01.13
 

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rewitalizacji Gminy

2017.01.13
 
O planowanych działaniach samorządu dla obszaru rewitalizowanego, o strukturze dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji w obszarze zdegradowanym i w obszarze rewitalizacji, rozmawiano dnia 12 stycznia br. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim...
 

Szanse i wyzwania, czyli konferencja dla przedsiębiorców

2016.11.30
 
Już po raz drugi w tym roku spotkali się przedsiębiorcy z gminy Janów Lubelski na konferencji zorganizowanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia. Wśród tematów wiodących znalazły się takie zagadnienia, jak: „Rozwój...
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na konferencję dla przedsiębiorców dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00

2016.11.29
 
Więzienie carskie mieszczące się przy ulicy Ogrodowej w Janowie Lubelskim zostało zbudowane w latach 1825-1827. W Guberni Lubelskiej podczas zaborów, było to drugie co do wielkości więzienie, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych. Pomimo starań...
 

Zapraszamy organiację pozarządowe na spotkanie 1 grudnia 2016 roku (czwartek) w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

2016.11.29
 
Więzienie carskie mieszczące się przy ulicy Ogrodowej w Janowie Lubelskim zostało zbudowane w latach 1825-1827. W Guberni Lubelskiej podczas zaborów, było to drugie co do wielkości więzienie, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych. Pomimo starań...
 

Trwają prace dotyczące rewitalizacji budynku dawnego więzienia

2016.11.24
 
Więzienie carskie mieszczące się przy ulicy Ogrodowej w Janowie Lubelskim zostało zbudowane w latach 1825-1827. W Guberni Lubelskiej podczas zaborów, było to drugie co do wielkości więzienie, gdzie przetrzymywano więźniów politycznych. Pomimo starań...
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie przedstawicieli jednostek organizacji pozarządowych dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022

2016.11.20
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na konferencję dla przedsiębiorców dnia 29 listopada 2016 r. o godz. 11.00

2016.11.17
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022

2016.11.16
 

Janów Lubelski jako miasto sportu, ruchu i rekreacji

2016.11.16
 
Janów Lubelski jako miasto sportu, ruchu i rekreacji - Tak można podpisać spotkanie branży turystycznej i okołoturystycznej, które odbyło się 15 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim. Przedstawiciele instytucji związanych z turystyką...
 

Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie branży turystycznej i okołoturystycznej

2016.11.09
 

Zaproszenie do prac w Zespole Konsultacyjnym Gminy Janów Lubelski

2016.10.28
 
Gmina Janów Lubelski przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022 (LPR)
 

Będzie przebudowa Rynku Starego Miasta

2016.10.24

Pełny sukces Konwentu Rozwoju Gminy, który odbył się w dniu 21.10.2016 r. Koncepcja zagospodarowania Rynku Starego Miasta prowadzona od dwóch lat przez Referat Architektury i Planowania kierowany przez Jolantę Zezulińską, została zaakceptowania przez Konwent. Obecnie urząd przejdzie do kolejnego etapu – przetargu na dokumentację projektową wraz z kosztorysami, co umożliwi w przyszłym roku złożenie wniosku o dofinansowanie dokończenia przebudowy Rynku wraz z przebudową przystanku dworcowego... 


Zapraszamy na Konwent Rozwoju Gminy

2016.10.21
 
 
 

Ekonomicznie i Społecznie w Janowie Lubelskim

2016.10.20

Dnia 19 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Miasta i Gminy Janów Lubelski. W spotkaniu prowadzonym przez doradcę skierowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wzięli udział: Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska, pracownicy Urzędu Miejskiego zaangażowani w przygotowanie programu rewitalizacji dla Janowa Lubelskiego, a także przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dyrektorem Ośrodka Panią Magdaleną Kolasą... 


Janów Lubelski stawia na infrastrukturę społeczną

2016.10.05

Element społeczny, jak i techniczny jest ważnym wskaźnikiem, jaki będzie wzięty pod uwagę przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2022. Przypomnijmy, że gmina Janów Lubelski pracuje nad opracowaniem projektu. Spotkania konsultacyjne rozpoczęły się we wrześniu br. M.in. było to spotkanie z organizacjami pozarządowymi, czy konferencja „Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji”... 


Napisali o nas - GOŚĆ SANDOMIERSKI - "Przywracać życie" - o rewitalizacji w Janowie Lubelskim (wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem"

2016.10.03

 


Piknik Rewitalizacyjny - cz.II

2016.09.28

Zapraszamy do fotogalerii. Cz. II.

 


Piknik Rewitalizacyjny - cz.I

2016.09.28

Występy zespołu tańca ludowego „Jacy Tacy”, prezentacja janowskich przedszkoli, pokaz Janowskiego Klubu Karate Tradycyjnego, występ Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego, pokazy Janowskiego Klubu Sportowego „Olimp”, występ zespołu Klubu Seniora „Janowiacy”, prezentacja Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”... 


Zapraszamy na piknik i grę terenową

2016.09.23

27 września 2016 r. w godz. 13:00 - 18:00, Janów Lubelski - Park Miejski

 


Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza na konferencję pt. „Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji”

2016.09.22
 
 
 

Gmina Janów Lubelski pracuje nad programem rewitalizacji

2016.09.15

Wdrożenie Gminnego Programu Rewitalizacji, który ma być jednym z ważniejszych dokumentów w naszej gminie na lata 2016-2022, było głównym tematem środowego spotkania Burmistrza Janowa Lubeskiego z organizacjami pozarządowymi tj. 14 września. Tematem spotkania było wypracowanie planów i zamierzeń dotyczących zrewitalizowania i zagospodarowania konkretnych obszarów Gminy pod kątem uwzględnienia potrzeb naszych mieszkańców...


Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza mieszkańców bloków, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej na spotkanie konsultacyjne...

2016.09.13

...dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022


Burmistrz Janowa Lubelskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne…

2016.09.13

...dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016-2022


Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usługi organizacji działań partycypacyjnych oraz aktywizacyjnych...

2016.09.12

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi organizacji działań partycypacyjnych oraz aktywizacyjnych...

2016.09.01

 

 


Zawiadomienie o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usługi doradztwa eksperckiego...

2016.08.12

 

 


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doradztwa eksperckiego przy opracowaniu przez Gminę Janów Lubelski Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022

2016.07.25

 


Rynek potrzebuje konsensusu

2016.07.19

Kolejne spotkanie mieszkańców Janowa Lubelskiego podczas Konwentu Rozwoju Gminy i dyskusja na temat planowanych rozwiązań architektonicznych Rynku już za nami. Na spotkanie, które odbyło się w dniu 18 lipca przybył Mirosław  Nizio – pracownia architektoniczna Nizio Design International z Warszawy...


Kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach programu rewitalizacji

2016.06.23

W dniu  22 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w Janowskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne  spotkanie konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Janów Lubelski. Przedmiotem spotkania było wstępne omówienie zagospodarowania rekreacyjno- sportowego Gminy pod kątem jak najpełniejszego uwzględnienia potrzeb naszych mieszkańców.


Raport z konsultacji

2016.06.21

Jak zapowiadaliśmy, zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych odbytych w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. Konsultacje rozpoczęły cykl spotkań w wiązku z planowanym opracowaniem Gminnego Programu... >>>


2016.04.22

Zagospodarowanie wyspy nad Zalewem Janowskim, koncepcja przeznaczenia budynku dawnego więzienia wraz z otoczeniem, problemy komunikacyjne w centrum miasta oraz problemy społeczne zgłoszone przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych to zagadnienia, które stały się tematem rozmów na ostatnim Konwencie Rozwoju Gminy, jaki odbył się 20 kwietnia br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Zaznaczmy, że celem konsultacji społecznych była praca nad Gminnym Projektem Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 marca 2016 roku... >>>


2016.03.22

W 21 marca br. na tarasie  plastycznym Janowskiego  Ośrodku Kultury odbył kolejny Konwent Rozwoju Gminy Janów Lubelski. Tym razem tematem przewodnim spotkania była Rewitalizacja... >>>

 

 

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www