poniedziałek, 8 lipiec 2024, Imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Pogoda w Janowie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1)  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Przewodnicząca:

  • Bożena Czajkowska

Członkowie:

  • Bożena Czapla,
  • Adam Kędra,
  • Ewa Misztal,
  • Katarzyna Szymańska,
  • Izabela Wydra.

2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3) Preliminarz wydatków

4) Załączniki:

  • Raport z badań - "Przemoc w rodzinie w percepcji młodzieży szkolnej w Gminie Janów Lubelski" - kliknij - Raport z badan;
  • Ankieta ewaluacyjna - kliknij - Ankieta ewaluacyjna;
  • Ankieta przemoc - kliknij - Ankieta.
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www