wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Kapitał Ludzki

Duży potencjał Janowa Lubelskiego tkwi w ludziach – gościnnych i przedsiębiorczych.

W promieniu 40 km od Janowa Lubelskiego ok. 15 tys. osób poszukuje pracy, w tym  60% to osoby do 35 roku życia. Wzrasta liczba osób ze znajomością języków obcych oraz wykształceniem technicznym, szczególnie mechanicznym i z zakresu obróbki drewna.

Liczba mieszkańców:

Miasto – 12 338 osób
Gmina – 16 622 osób
Powiat – 46 007 osób

(źródło: ewidencja ludności gmin powiatu janowskiego, 31 grudnia 2009)

Na przestrzeni ostatnich lat w gminie Janów Lubelski obserwowany jest dodatni przyrost naturalny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiebiorstw według województw:

śląskie ..................................... 4 413,63 zł
mazowieckie ........................... 4 394,86 zł
pomorskie ............................... 3 518,27 zł
wielkopolskie .......................... 3 203,76 zł
łódzkie ...................................... 3 172,11 zł
małopolskie ............................ 3 152,31 zł
lubelskie ................................. 3 006,70 zł

(źródło: GUS, 31 grudnia 2009)

RYNEK PRACY

Stopa bezrobocia:

Powiat janowski ......................... 14,0 %
Województwo lubelskie .............12,8 %
Polska .......................................... 11,9 %

Liczba osób poszukujących pracy w powiecie janowskim i powiatach ościennych:

Powiat janowski .......................... 3 295
Powiat kraśnicki .......................... 6 944
Powiat niżański ........................... 5 511
Powiat stalowowolski ................ 7 085
Powiat biłgorajski ....................... 3 785
ŁĄCZNIE ..................................... 26 620 osób

Liczba osób poszukujących pracy według wieku w powiecie janowskim:

18-24.......................28,0%
25-34.......................32,7%
35-44.......................17,0%
45-54.......................16,7%
55-59.........................4,4%
60-64.........................1,1%

Liczba osób poszukujących pracy według wykształcenia w powiecie janowskim:

wyższe .........................................................9,7%
policealne i średnie zawodowe............25,6%
średnie ogólnokształcące ....................13,6%
zasadnicze zawodowe ..........................27,4%
gimnazjum i poniżej ..............................23,6%

(źródło: PUP, 31 grudnia 2009)

Profile kształcenia szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu janowskiego:

mechaniczny, przemysłu drzewnego, przemysłu budowlanego, przemysłu rolno-spożywczego, agrobiznesu, handlowy, informatyczny, elektroniczny, ekonomiczno-administracyjny, medyczny, kosmetyczny, architektury krajobrazu, gastronomiczny, hotelarski

(źródło: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, luty 2010)

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www