sobota, 13 kwiecień 2024, Imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

„ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Realizacja inwestycji  2011- 2012.

Całkowita wartość projektu: 923 215, 59 zł w tym udział środków:

- Środki Unii Europejskiej (85% wydatków kwalifikowanych 765 546, 58 zł

- Budżet gminy 157 669, 01 zł

„ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej” – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Organizacja 2 imprez promocyjnych: Zoom Natury – Dnia Janowa i Festiwal Kaszy „Gryczaki”, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej (logotyp, księga znaku), aktualizacja Strategii Marki Janów Lubelski – Zoom Natury, organizacja pobytu touroperatorów oraz dziennikarzy, instalacja ekranu LED w Rynku Starego Miasta, przygotowanie filmu i spotu promocyjnego ( z emisja w telewizji, Internecie oraz radiu), reklama w prasie regionalnej, wydruk materiałów promocyjnych (folder, informator turystyczny, mapa atrakcji turystycznych i wydawnictwo promujące kuchnię Ziemi Janowskiej), postawienie 3 witaczy (pylonów wjazdowych) przy drogach krajowych oraz tablicy nad Zalewem Janowskim promujące walory turystyczne Ziemi Janowskiej, przebudowa portalu miejskiego janowlubelski.pl ( w wersji dwujęzycznej), wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, zakup balonu reklamowego.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www