poniedziałek, 15 styczeń 2024, Imieniny: Domosława, Makarego, Dąbrówki

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

Zajęcia zapoznawcze dla Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” JL w Klubie Żeglarskim „ZEFIR” w Janowie Lubelskim – 2020

Na Przystani Klubu Żeglarskiego „ZEFIR” w Janowie Lubelskim, w czasie letnich, upalnych dni 01.08.(sobota) – 02.08.2020 r. (Niedziela) przeprowadzono zajęcia zapoznawcze dla Klubu Aktywnych Ruchowo „Rekreo – Styl” JL w Janowie Lubelskim.

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że w KŻ „ZEFIR” JL z uwagi na stan korona wirusa organizacja zajęć zapoznawczych i szkoleniowych przebiega zgodnie z przepisami sanitarnymi, zaleceniami Polskiego Związku Żeglarskiego i wytycznymi Klubu – opublikowanymi na stronie internetowej KŻ „ZEFIR” JL. Rodzice,  opiekunowie i uczestnicy składają oświadczenia o stanie zdrowia oraz  braku zagrożeń środowiskowych. Na Przystani prowadzona jest lista obecności a uczestników obowiązują maseczki (dowolnie w czasie pływania) i dezynfekcja rąk. Każdorazowej dezynfekcji podlega też sprzęt i wyposażenie żeglarskie. Teren zajęć jest zamknięty dla postronnych, grupy uczestników są mniejsze, mniejsza jest też ilość osób na sprzęcie pływającym.

Zgodnie z zaleceniami PZŻ część teoretyczna zajęć  (budowa sprzętu pływającego i ratunkowego, węzły, prawo drogi, kursy względem wiatru) prowadzona jest zdalnie poprzez dostęp do materiałów na stronie internetowej KŻ.

Część praktyczna prowadzona jest na przyległych do Przystani pomostach i akwenie.

Po zaliczeniu umiejętności obsługi rzutki ratunkowej (rzut do koła ratunkowego) uczestnicy ruszają na wodę. Tam nabywają umiejętność wejścia do sprzętu (kajak, łódź wiosłowa) i wiosłowania: do przodu, do tyłu, skręty i zatrzymanie. Uczestniczą też w krótkim rejsie łodzią żaglową. Na zakończenie pływają na czas: kajak i łódź wiosłowa – jedynki. Po zaliczeniach otrzymują certyfikaty – zaświadczenia ukończenia szkolenia.

W 2020 r. na Przystani trwają zajęcia szkolenia „Wiatr i woda – pierwsze spotkanie” dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Powiatu Janowskiego oraz dla kilku załóg z wolnego naboru; nie ma tradycyjnej już  grupy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim. Kadra szkoląca KŻ „ZEFIR” JL ma przeświadczenie, że zmniejszona liczebność składu załóg a tym samym większa przestrzeń szkoleniowa oraz większa dostępność sprzętu wpływa pozytywnie na wyniki szkolenia.

Grupa z KAR „Rekreo Styl” JL być może stanie się kolejną załogą, uczestniczącą w szkoleniu wstępnym i rozszerzonym WiW.  W zajęciach na sprzęcie pływającym  uczestnicy rozwiną zakres motoryki, będący uzupełnieniem do realizowanych w KAR ćwiczeń Pilates. W praktycznym wiązaniu węzłów na łodziach wyrobią uwagę, pamięć i wyobraźnię przestrzenną; węzły będą treningiem tzw. małej motoryki - rozwiną zdolności manualne w tym usprawnią chwyt dłonią oraz poprawią pisanie i rysunek.

Takie działanie jest ambicją Zarządu KAR, wynika też z informacji na stronie internetowej tej nowej organizacji pozarządowej. Jest też spójne z zamierzeniami KŻ „ZEFIR” JL, otwartego na takie potrzeby.

Czy tak będzie?

Na foto: zajęcia KAR „Rekreo – Styl” JL.

Antoni Sydor
Komandor KŻ „ZEFIR”
w Janowie Lubelskim
Foto: Joanna Kwiecień – KAR „Rekreo – Styl” JL - 01.08.2020 r. (sobota)
Foto: Jarosław Lalik – 02.08.2020 r. (Niedziela)
Foto: Jarosław Makuch
Janów Lubelski, 07.08.2020 r.  

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www