poniedziałek, 15 styczeń 2024, Imieniny: Domosława, Makarego, Dąbrówki

Pogoda w Janowie

Ogłoszenia drobne

„Modernizacja i rozbudowa Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim”

Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim”.

Projekt nr 07/08-WND-RPLU.07.01.00-06-040/08 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Realizacja inwestycji w latach 2009 - 2010.

Całkowita wartość projektu: 4 800 080,00 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 750 445,84 PLN

- Budżet gminy 2 049 634,16 PLN

Zakres projektu:

- Sala widowiskowo-kinowo-konferencyjna z zapleczem scenicznym, przeznaczona dla 232 użytkowników, dostępna dla niepełnosprawnych osób, z pełnym wyposażeniem - jedyna w promieniu 30 km, przeznaczona na: projekcje filmowe, koncerty, przedstawienia teatralne, wznowienie koncertów filharmonicznych;

- Sala konferencyjno – wystawiennicza (nowa) z wyposażeniem multimedialnym, przeznaczona na: seminaria, spotkania, konferencje, koncerty kameralne, zajęcia taneczne;

- Foyer dla 70 osób – hall szatniowy, kasowy, prezentacja i promocja multimedialna kultury regionu i wydarzeń artystycznych, profesjonalna centralna informacja kulturalna;

- Sala kameralna zmodernizowana dla 50 osób przeznaczona na wystawy, próby, zajęcia rzemiosła regionalnego i seminaria;

- Zmodernizowane korytarze na 3 kondygnacjach – 119,4 m2 służące na wystawy i promocje;

- Segment sanitarny – 47,9 m2, węzły rozbudowane i zmodernizowane z dostosowaniem i udostępnieniem dla osób niepełnosprawnych;

- Pracownie zainteresowań muzycznych, plastycznych, fotograficznych, zmodernizowane - 109,4 m2;

- Biuro Muzeum Regionalnego – 21 m2, zmodernizowane;

- Pomieszczenia Stowarzyszeń – 31,4 m2;

- Biura, Administracja – 67,2 m2 zmodernizowane i rozbudowane;

- Zaplecze techniczne i gospodarcze – pomieszczenia akustyczne, projektornia, magazyn dekoracji, pom. gospodarcze – rozbudowane zmodernizowane;

- Wyposażenie specjalistyczne: nagłośnienie, projektory kinowe, wygłuszenie, ekran, okotarowanie, technologia sceny, komplet foteli, klimatyzatory, scena składana;

- plac wielofunkcyjny zewnętrzny ze sceną letnią do imprez plenerowych – 951 m2 imprezy, spotkania kameralne;

- Parking, plac reprezentacyjny – 951 m2 + 441m2;

- Instalacja zabezpieczająca – CCTV;

- System informacji, promocji i udostępnienia dziedzictwa kulturowego i wydarzeń kulturalnych – wyposażenie w sieć logiczną i wyposażenie multimedialne.

Celem nadrzędnym (ogólnym) niniejszego Projektu jest zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce regionu Janowa Lubelskiego a tym samym całego województwa.

Cel ten zostanie osiągnie poprzez następujące cele bezpośrednie:

- poprawa dostępności do dóbr kultury w powiecie janowskim i województwie lubelskim;

- poprawa stanu infrastruktury kultury i turystyki regionu;

- nadanie Gminy Janów Lubelski charakteru otwartego na międzynarodową wymianę kultur;

- przekształcenie Janowskiego Ośrodka w subregionalne centrum kultury

-poprawa atrakcyjności miasta względem innych ośrodków w Polsce;

- poprawa warunków funkcjonowania oraz warunków do rozwoju programowego JOK

- stworzenie bazy dla organizacji na terenie miasta dużej liczby wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym;

- przeciwdziałanie bezrobociu – w ramach projektu powstanie 1 nowe miejsce pracy w stabilnej instytucji oraz zachowane zostaną dotychczasowe miejsca pracy;

-poprawa estetyki śródmiejskiej przestrzeni publicznej – w ramach projektu przewidziano zagospodarowanie całego terenu działki, na której zlokalizowany jest przeznaczony do nowy obiekt;

- zmniejszenie zjawiska sezonowości ruchu turystycznego na terenie Janowa Lubelskiego – całoroczna oferta JOK obejmować będzie sympozja, sesje naukowe, wszelkiego rodzaju spotkania ludzi kultury, a także działalność edukacyjną;

- zapewnienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym – nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych;  zwiększenie dostępu do kultury poprzez aktualizowany system informacji o kalendarzu planowanych wydarzeń artystycznych realizowanych przez JOK za pomocą interaktywnych stron internetowych;

- zabezpieczenie nowo powstałej infrastruktury oraz istniejącej infrastruktury przed zagrożeniami – montaż systemów bezpieczeństwa (monitoring);

- szerzenie polityki równości szans – projekt zapewni kontynuację działania Stowarzyszenia „Kobiet Powiatu Janowskiego”.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www