niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - XXII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 1 września 2020 r.     o godz. 1200 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się  XXII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informuję, że ze względów bezpieczeństwa ilość osób obecnych na sali obrad będzie ograniczona.

Transmisja sesji na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.janowlubelski.pl .

Porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjecie protokołu z sesji odbytej 17 lipca 2020 r.
 • Przyjecie protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej 27 lipca 2020 r.
 • Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Lubelski,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 • uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2020 – 2029.
 • Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

          Krystyna Ćwiek

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www