środa, 10 kwiecień 2024, Imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 12 czerwca 2012 r.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,
  2. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie przetargu,
  3. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
  4. zmieniająca wieloletnia prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2012 – 2017,
  5. zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
  6. Interpelacje i zapytania.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Ewa Janus

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www