czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Szanse i wyzwania, czyli konferencja dla przedsiębiorców

Już po raz drugi w tym roku spotkali się przedsiębiorcy z gminy Janów Lubelski na konferencji zorganizowanej przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia. Wśród tematów wiodących znalazły się takie zagadnienia, jak: „Rozwój przedsiębiorczości – turystyka medyczna jako faktor rozwoju regionu”, omówiony przez Prezes Stowarzyszenia Lubelskiego Klubu Biznesu Agnieszkę Gąsior – Mazur. Z jakich funduszy europejskich mogą w najbliższym czasie skorzystać przedsiębiorcy? To pytanie, na które odpowiedzią służyła Karolina Matras – Kierownik Oddziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Natomiast Tomasz Kaproń – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zapoznał zebranych z „Funduszami i programami rynku pracy na 2017 rok”. Na spotkaniu gościliśmy także Prezes Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” Janinę Skubik,  która przekazała zaproszonym przedsiębiorcom informację dotyczące „Środków finansowych dostępnych dla przedsiębiorców za pośrednictwem LGD „Leśny Krąg”. Podczas spotkania została również przedstawiona oferta dotycząca Mikropożyczki – Fundacji Wspomagania Wsi przez Tomasza Iwankiewicza.

Konferencja odbyła się w ramach konsultacji społecznych poprzedzających opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji przez Gminę Janów Lubelski na lata 2016 - 2022.

Szczegóły wkrótce.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www