sobota, 13 kwiecień 2024, Imieniny: Przemysława, Hermenegildy, Marcina

Pogoda w Janowie

Stop - Nałogom!

STOP-NAŁOGOM!

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych wybierają zdrowy styl życia. Wiedzą, że życie bez nałogów jest wartościowsze. Mówią stanowcze NIE! papierosom, alkoholowi, narkotykom i dopalaczom. W tym wyborze pomógł uczniom udział w gminnym programie profilaktycznym „Potrzeba”

Aby osiągnąć założony cel uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących zagrożeń związanych z cyberprzemocą przeprowadzonych przez Niepubliczna Placówkę Doskonalenia Nauczycieli SOF-OKLES. Obejrzeli również spektakl „Niemy krzyk” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego „Kurtyna”. Zagadnienia profilaktyczno- edukacyjne realizowane były również na zajęciach w świetlicy, na godzinach wychowawczych i ścieżkach edukacyjnych. A na podsumowanie „Potrzeby” w dniu 15 czerwca br. obejrzeliśmy przedstawienie „Patrycy Papieros w sądzie” w wykonaniu uczniów klasy V i VI.

Wszystkie te działania sprawiły, że cel został osiągnięty. Zdrowy styl życia wygrywa z nałogami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele czynnie zaangażowani w realizację projektu oraz przedstawiciele władz gminnych. Nad realizacją programu w PSP w Momotach Górnych czuwała koordynatorka Maria Tomczyk.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www