piątek, 30 kwiecień 2021, Imieniny: Katarzyny, Mariana, Lilii

Pogoda w Janowie

Rynek potrzebuje konsensusu

Kolejne spotkanie mieszkańców Janowa Lubelskiego podczas Konwentu Rozwoju Gminy i dyskusja na temat planowanych rozwiązań architektonicznych Rynku już za nami. Na spotkanie, które odbyło się w dniu 18 lipca przybył Mirosław  Nizio – pracownia architektoniczna Nizio Design International z Warszawy, który opracował koncepcje przebudowy rynku, szczególnie części południowej z dworcem. Kilka dni temu przedstawialiśmy na stronie internetowej propozycję przebudowy.  Po zasygnalizowanych uwagach  Mirosław Nizio przybył z poprawiona wersją, którą prezentował zebranym. Spotkanie prowadził Burmistrz Krzysztof Kołtyś wraz z Jolantą Zezulińską Architektem Miejskim. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Janus z grupą radnych. W przedstawionej wizualizacji nowy budynek jest nowoczesnym, przeszklonym ze wszystkich stron pawilonem o minimalistycznej, ale wysokiej jakości architekturze. Od strony ul. Zamoyskiego wysunięte zadaszenie na ażurowych podporach, widoczne drewniane elementy przesuwane mają nieco przesłonić widok na autobusy. Architekt przekonywał, że tak zaprojektowany pawilon, pomimo, że wchodzi w oś widokową kościoła, to nie będzie go przesłaniał a pod zadaszeniem powstanie nowe miejsce widokowe. Przy zasłoniętych żaluzjach budynek może stanowić tło sceny dla organizowanych na rynku wydarzeń kulturalnych.  W koncepcji architekta w przyszłości przewidywany jest także Rynek bez Domu Towarowego.

Jak się okazało żadne rozwiązanie nie będzie akceptowane przez wszystkich mieszkańców. Jak znaleźć  złoty środek? Poczynając od ulokowania dworca autobusowego, zdania mieszkańców nadal są podzielone, część uważa, że dworzec powinien być wyprowadzony z rynku. Jak się okazuje jednak przeważa pogląd, że dworzec powinien pozostać w Rynku. Poszczególni mieszkańcy wnieśli wiele propozycji dokonania zmian do obecnego projektu. Jednak pogodzenie wszystkich elementów z funkcją dworca jest bardzo trudne, np. zgłoszony wniosek o przystanek przejazdowy dwupasmowy obok budynku dworcowego. Wniosek o skierowanie ruchu przez ulicę Świerdzową także nie może być zaakceptowany nie pozwala na to szerokość ulicy, brak widoczności i zbyt ostry skręt na skrzyżowaniu z ul. Sukienniczą. Zaproponowano przesunięcie budynku dworca do ulicy Sukienniczej oraz dalsze odsunięcie ku środkowi, zbyt duże odsunięcie pozbawi Rynek głównego waloru, jaki ma spełniać tj. wypoczynku i rekreacji oraz zabaw z dziećmi. Poważnie ograniczy także miejsce spotkań tak religijnych jak Wigilia, Taniec Uwielbienia, orszak Trzech Króli jak również świeckich uroczystości. Mirosław  Nizio dokona korekt projektu, niestety dziś nie możemy określić, w jakiej części propozycje mogą być uwzględnione w związku z ograniczeniami architektonicznymi. Koncepcja nowego pawilonu jest tak uniwersalna, aby w przyszłości po wyprowadzeniu autobusów budynek mógł spełniać rolę kawiarni punkty informacji turystycznej i tym podobne rozwiązania według potrzeb. Należy nadmienić, że projekt ZOOM Natury był dziełem tego samego architekta.  Niestety czas zaczyna naglić i jeżeli miasto chce skorzystać z dofinansowania, musi podjąć decyzję o kształcie rewitalizacji, bowiem należy złożyć wniosek najprawdopodobniej do końca czerwca 2017 roku. Opracowanie dokumentacji technicznej wymaga czasu.

Tekst i foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www