poniedziałek, 8 lipiec 2024, Imieniny: Edgara, Elżbiety, Eugeniusza

Pogoda w Janowie

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łążku Ordynackim. Wkrótce rozpoczęcie prac

Na początku września rozpocznie się przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Łążku Ordynackim w zakresie nawierzchni bitumicznej dł. 440 mb i szerokość jezdni 3,5 m. W ramach prowadzonych prac zostaną również uzupełnione pobocza.

Firmą wyłonioną w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z o.o. ze Staszowa.

Modernizacja drogi przyczyni się do bezpośredniego dojazdu do Łążku Ordynackiego (kierunke Kalenne do granicy Lasów Państwowych), jak również w ten sposób  droga połączy się z drogą krajową 19.

Przypominamy, że w związku z planowanymi robotami, a pracami, które obecnie  są prowadzone na drodze krajowej Nr 19 wystąpią utrudnienia komunikacyjne.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www