piątek, 30 kwiecień 2021, Imieniny: Katarzyny, Mariana, Lilii

Pogoda w Janowie

Rozmawiano na temat kompleksowej zmiany społeczno – gospodarczo – przestrzennej zdegradowanych obszarów gminy

Zagospodarowanie wyspy nad Zalewem Janowskim, koncepcja przeznaczenia budynku dawnego więzienia wraz z otoczeniem, problemy komunikacyjne w centrum miasta oraz problemy społeczne zgłoszone przez młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych to zagadnienia, które stały się tematem rozmów na ostatnim Konwencie Rozwoju Gminy, jaki odbył się 20 kwietnia br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Zaznaczmy, że celem konsultacji społecznych była praca nad Gminnym Projektem Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 marca 2016 roku.

Warto tu podkreślić, że celem ostatnich konsultacji było określenie głównych problemów, potrzeb i oczekiwań mieszkańców Janowa Lubelskiego w kwestii wypracowania najkorzystniejszych dla społeczności lokalnej rozwiązań dotyczących kompleksowej zmiany społeczno – gospodarczo – przestrzennej zdegradowanych obszarów gminy.

Podczas już szczegółowej dyskusji przy stołach tematycznych zostały omówione zagadnienia. M.in. były to temat dotyczący zagospodarowania wyspy nad Zalewem Janowskim wraz z otoczeniem. Animatorem tych zajęć warsztatowych była Beata Staszewska – Prezes Spółki Zalew Sp. z.o.o oraz Andrzej Majkowski – Wieceprezes Spółki Zalew. Kolejnym polem tematycznym było zagadnienie dotyczące koncepcji zagospodarowania i przeznaczenia budynku dawnego więzienia wraz z otoczeniem. Grupa pracowała pod kierunkiem Jolanty Zezulińskiej – Kierownik Referatu Architektury i Planowania Urzędu Miejskiego. W grupie pod kierunkiem Waldemara Futy – inspektora ds. planowania rozmawiano na temat problemów komunikacyjnych w centrum miasta. Przy czwartym stole tematycznym, w którym animatorem był Paweł Wiśniewski – Doradca Burmistrza ds. Ekonomii Społecznej,  pracowała młodzież – uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa wraz ze swoimi opiekunami - nauczycielami. Uczniowie zgłaszali swoje propozycje zmian społecznych na terenie gminy pod kątem Rewitalizacji.

Jak zaznaczył Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego „wypracowane rozwiązania dotyczące kompleksowej zmiany społeczno – gospodarczo – przestrzennej zdegradowanych obszarów gminy nie są tematem zamkniętym. Gmina w dalszym ciągu będzie szukać jak najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań mając na uwadze potrzeby i oczekiwania mieszkańców”.

Materiały z konwentu zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www