czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Rewitalizacji ciąg dalszy

Rewitalizacja to nie tylko odnawianie i odbudowa zasobów architektury ale także " proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie ".

Wychodząc na przeciw potrzebom społecznym Urząd Miejski w ramach opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 - 2022,  zorganizował spotkanie dla osób bezrobotnych z obszarów wymagających zmian i dostosowania do oczekiwań społecznych. W spotkaniu   udział wzięły Sekretarz Gminy Janów Lubelski  Bożena Czajkowska, oraz kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Katarzyna Dzadz.

Na podstawie ankiet sporządzonych  przez Kingę Jawiorską z firmy EKO-GEO, przedstawiono ocenę problemów społecznych i ich koncentrację. Najwięcej problemów społecznych zanotowano na obszarze Starego Miasta. Wiele spraw do rozwiązania pozostaje przy ul. Ogrodowej i  ul. 8 Września. W trakcie spotkania zgłaszano potrzebę dobudowania progów zwalniających w ul. Ogrodowej, wybudowania parkingów ze wskazaniem ich lokalizacji po prawej stronie w miejscu obecnego żywopłotu, ograniczenie prędkości. na ul. 8 września, gdzie  parkowane są samochody na zakazie zatrzymywania, jak twierdzą mieszkańcy monity na ten temat pozostają beż echa. W jednopiętrowych blokach przy ul. Ogrodowej konieczne są  remonty. Prowadzący spotkanie wskazali sposoby rozwiązania problemów przy możliwości wsparcia finansowego z funduszy krajowych i unijnych.

 Brak parkingów przewijał się przez całe spotkanie, padły wnioski o wprowadzenie parkometrów w rynku. Sekretarz Gminy zasygnalizowała plany związane z utworzeniem placówki dziennego wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. na spotkaniu wynikła także potrzeba utworzenia klas specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych wymagających szczególnej opieki.

 Pogłębiają się problemy komunikacyjne przy włączaniu się do ruchu ulicy Zamoyskiego z ulic Bialskiej i Wiejskiej. Pod koniec spotkania Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska przedstawiła plany związane z utworzeniem budżetu obywatelskiego w Janowie Lubelskim na wzór budżetów sołeckich. Przygotowania rozpoczną się na przełomie I/II kwartału br. Wnioski będzie mogła zgłaszać grupa 15 osób. Bezrobotni aktywnie uczestniczyli w tym spotkaniu,  przez co został zrealizowany podstawowy punkt rewitalizacji jakim jest włączenie się grup społecznych w działanie na rzecz środowiska.

 

Tekst i foto: Jan Machulak

 

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www