czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Raport z konsultacji

Jak zapowiadaliśmy, zamieszczamy Raport z konsultacji społecznych odbytych w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. Konsultacje rozpoczęły cykl spotkań w wiązku z planowanym opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Konsultacje poświęcone były najistotniejszym obiektom i obszarom, zarządzanym przez samorząd gminny, a wymagających znaczącej interwencji: Wyspa wraz z otoczeniem, Budynek więzienny i jego otoczenie, Problemy komunikacyjne w centrum miasta.

Dodatkowo można było zgłaszać dowolne tematy przy tzw. wolnym stoliku, zdominowanym przez młodzież. Zapraszamy do lektury i zgłaszania ewentualnych uzupełnień Raportu: pawel.wisniewski.@janowlubelski.pl
 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www