piątek, 30 kwiecień 2021, Imieniny: Katarzyny, Mariana, Lilii

Pogoda w Janowie

Piknik Rewitalizacyjny - cz.I

Występy zespołu tańca ludowego „Jacy Tacy”, prezentacja janowskich przedszkoli, pokaz Janowskiego Klubu Karate Tradycyjnego, występ Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego, pokazy Janowskiego Klubu Sportowego „Olimp”, występ zespołu Klubu Seniora „Janowiacy”, prezentacja Stowarzyszenia Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”, występ Szymona Liska, prezentacja Stowarzyszenia Przyjaciół „Promyka”, występy solistów z Janowskiego Ośrodka Kultury  oraz  „Gra Terenowa Poznajmy się” to program Pikniku Rewitalizacyjnego, który 27 września odbył się na terenie Parku Miejskiego. Dla wszystkich uczestników gry przewidziano nagrody, a na koniec pikniku rozlosowane zostały nagrody główne.

Piknik poprzedziła konferencja „Rola społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji”, która inaugurowała opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Janowa Lubelskiego na lata 2016 – 2022 w ramach projektu pn. „Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno – gospodarczej gminy Janów Lubelski poprzez opracowanie partycypacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”. To ważny dokument, który daje diagnozę problemów, z którymi spotykamy się na obszarze gminy, ale przede wszystkim pozwoli sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Program rewitalizacji może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni gminy, który zamieszkuje nie więcej niż 30% jej mieszkańców. Bardzo ważne jest fakt, aby ten dokument, który jest aktualnie opracowywany, właściwie określał obszary zdegradowane oraz wskazywał kierunki ich rewitalizacji.

Zaznaczmy, że gra terenowa została przygotowana we współpracy z: organizacjami pozarządowymi janowskimi firmami i instytucjami. Organizatorem Pikniku był Janowski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Janowie Lubelskim.

Zapraszamy do fotogalerii. Cz. I

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www