czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Pierwsze posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rewitalizacji Gminy

O planowanych działaniach samorządu dla obszaru rewitalizowanego, o strukturze dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji w obszarze zdegradowanym i w obszarze rewitalizacji, rozmawiano dnia 12 stycznia br. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim.  Sekretarz Gminy – Bożena Czajkowska przypomniała, iż prace nad programem rewitalizacji rozpoczęła konferencja inaugurująca, połączona z Piknikiem Rewitalizacyjnym, kolejno odbyło się 7 spotkań warsztatowych z udziałem przedstawicieli Rady Miejskiej, organizacji pozarządowych i jednostek związanych z obszarem społecznym, bezpieczeństwa publicznego i rynku pracy, biznesu oraz z mieszkańcami. Podczas niniejszych spotkań dyskutowano nad największymi problemami i potrzebami w obszarze społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym.

Jeśli mówimy o planowanych działaniach samorządu dla obszaru rewitalizacyjnego, należy wspomnieć, iż główny cel dotyczy podniesienia wartości i pozycji oraz zmiany funkcji Centrum Starego Miasta  - Rynek (przebudowa Dworca PKS), jako miejsce aktywności społeczno – kulturalnej i gospodarczej mieszkańców,  kolejno – wykorzystanie obiektów Domu Nauczyciela i budynku Gimnazjum do nadania nowych funkcji o znaczeniu społecznym, a także planowane działania rewitalizacyjne dotyczą budynku po więziennego, Parku Misztalec,  mieszkań socjalnych, Domu Senior Vigor, oraz terenu wyspy nad Zalewem Janowskim.

Podkreślmy , iż podczas czwartkowego spotkania Burmistrz Krzysztof Kołtyś przedstawił członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Rewitalizacji, którym  wręczył zaświadczenia członkowskie. Dodajmy, że do głównych zadań Zespołu należy współpraca z Zespołem ds. Rewitalizacji i ekspertem zewnętrznym ds. rewitalizacji, polegająca na opiniowaniu i doradztwie w sprawach przyjętych rozwiązań rewitalizacyjnych w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji dla Janowa Lubelskiego. Zespół został powołany w związku z realizacją przez Gminę Janów Lubelski projektu pt.: „Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno-gospodarczej gminy Janów Lubelski poprzez opracowanie partycypacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020”. Podkreślmy, że w skład zespołu wchodzą: przedstawiciele Rady Miejskiej: Marian Grzegórski, Henryk Jarosz, Krzysztof Kurasiewicz, Lech Wronka, przedstawiciele Urzędu Miejskiego: Anna Jaremek, Ewa Misztal, Anna Szkup oraz Grzegorz Krzysztoń – Sekretarz Powiatu, Anna Śmit – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Magdalena Kolasa – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Ilona Pachuta – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, przedstawiciele organizacji pozarządowych: Antoni Sydor, Urszula Pachuta, Anna Mazur, przedsiębiorcy: Andrzej Giżka, Antoni Florczak, Stanisław Mazur.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www