czwartek, 15 kwiecień 2021, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Organizacje pozarządowe i jednostki publiczne w dyskusji nad rewitalizacją

Zgłaszanie propozycji dotyczących obszaru rewitalizacyjnego miasta, a także różnych działań, które należałoby podjąć było głównym tematem spotkania z organizacjami pozarządowymi i jednostkami publicznymi, jakie odbyło się 1 lutego br. Warsztaty z rewitalizacją „od pomysłu do działania” rozpoczęły się od przedstawienia planów rewitalizacyjnych przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia. Burmistrz wspomniał, iż w obszarze rewitalizacyjnym znajduję się Rynek Starego Miasta wraz z Dworcem, zagospodarowanie budynku Gimnazjum (po jego wygaśnięciu) na 10-11 oddziałowe przedszkole plus żłobek, Park Misztalec (oświetlenie, ławki, alejki), Dom Nauczyciela (nowa funkcja -mediateka) oraz szpital.

Tak jak we wcześniejszych spotkaniach, tak i podczas niniejszego Pani Kinga Jaworska – przedstawiciel EKO – GEO Consulting z Lublina, przedstawiła wyniki dotychczasowych badań (ankiet).

Aktywne włączanie się mieszkańców w prace nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022”, przyczyni się do jak najlepszego zdiagnozowania potrzeb mieszkańców naszego miasta. W tym celu, wszystkim uczestniczącym w spotkaniu została rozdana Karta Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego, która dotyczy opisu przedsięwzięcia i propozycji działań na obszarze rewitalizowanym. Wsród wyszczególnionych punktów należy wymienić, jak: nazwa przedsięwzięcia,  lokalizacja, dane podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia, partnerzy w realizacji przedsięwzięcia, dane wnioskodawcy zgłaszającego przedsięwzięcie, charakterystyka przedsięwzięcia (opis stanu istniejącego, cel przedsięwzięcia, zakres planowanych działań, przewidywane rezultaty), harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Jeśli zgłoszone przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i przyczyni się do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych, przestrzenno – funkcjonalnych, gospodarczych, technicznych i środowiskowych, przedsięwzięcia będą mogły mieć szansę zostać wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski 2016 – 2022, na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Projekt dokumentu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski 2016 -2022, będzie opracowany przez Zespół ds. Rewitalizacji.

Dodajmy, że niniejsza Karta będzie zamieszczona na stronie www.janowlubelski.pl z możliwością pobrania.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

 

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www