poniedziałek, 12 kwiecień 2021, Imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

Pogoda w Janowie

Jakość powietrza w naszym mieście – wywiad z Czesławem Krzysztoniem Zastępcą Burmistrza Janowa Lubelskiego

Problem walki ze smogiem ma wymiar ogólnopolski. Dotyczy on tak większych aglomeracji miejskich, jak i tych mniejszych miast. Do nich należy Janów Lubelski. Problem smogu zawsze powraca jesienią,  gdy zaczyna się palenie w piecach domowych. Ważny jest tutaj fakt mówiący o tym czym palimy. Jak wiemy smog powstaje w wyniku palenia także w przestarzałych piecach. Jeśli dodamy do tego faktu – kilka dni bezwietrznej pogody, dużą wilgotność powietrza, wtedy mamy pewność, iż smog spokojnie „zamieszka” w naszej okolicy. Na temat jakości powietrza w naszym mieście, wspólnego dbania o środowisko, jak również naszego bezpieczeństwa rozmawiam z Czesławem Krzysztoniem – Zastępcą Burmistrza Janowa Lubelskiego.

D. K. - Panie Burmistrzu, mając na uwadze stan jakości powietrza w naszym mieście, w jaki sposób możemy wspólnie dbać o jego poprawę?

Cz. K. - W trosce o zdrowie  naszych mieszkańców gmina podjęła decyzję o zainstalowaniu na terenie miasta sensorów, które monitorują jakość powietrza. Sensory zostały zainstalowane w dwóch miejscach: na ulicy Ogrodowej i na ulicy Kilińskiego. Na stronie Janowa Lubelskiego możemy sprawdzić poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5, PM10.

D. K. - Czy planowana jest dalsza instalacja czujników?

Cz. K. - W ostatnim czasie została podjęta decyzja o zainstalowaniu kolejnych czujników. Zostaną one zlokalizowane najprawdopodobniej na osiedlach: Zaolszynie, Południe, Wschód i Przyborowie. W ten sposób informacja o jakości powietrza na terenie naszego miasta będzie przekrojowa i będziemy mieć świadomość ewentualnych zagrożeń.

D. K. - Jak nasza gmina „walczy” ze smogiem?

Cz. K. - Problemy z jakością powietrza w naszym mieście dają się zauważyć od dłuższego czasu, stąd nasze działania związane z pozyskiwaniem środków unijnych na montaż instalacji solarnych i wymianę pieców CO. Do tej pory, w dwóch podejściach uzyskaliśmy dofinansowanie na zainstalowanie 1649 instalacji solarnych i 448 pieców CO na ekologiczny Pellet. Przeprowadzane są też kontrole kotłowni przez Straż Miejską i pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki pod kątem sprawdzenia, czy nie są czasem spalane odpady komunalne. Kontrole przeprowadzane są u osób fizycznych, jak również u osób prowadzących działalność gospodarczą.

D. K. - Jak, jako mieszkańcy miasta możemy „walczyć” ze smogiem?

Cz. K. -Czujniki zostały zainstalowane po to, aby uświadomić naszym mieszkańcom skalę problemu, byśmy wszyscy mieli świadomość, że spalając złej jakości paliwa narażamy siebie, swoich najbliższych, sąsiadów na problemy zdrowotne. Zła jakość powietrza jest przyczyną wielu schorzeń i uciążliwych dolegliwości. Mogliśmy zainstalować czujniki  np. w parku, czy w takich miejscach, gdzie zanieczyszczeń można spodziewać się mniej, tylko, że odnotowane dane byłyby raczej fikcyjne, a ważny jest przecież stan faktyczny.

D. K. - Co ma wpływa na jakość powietrza w naszym mieście?

Cz. K. - Odpowiadając na to pytanie, należy zauważyć, iż są czynniki od nas niezależne i zależne. Niezależne to – ciśnienie, temperatura, siła wiatru, położenie geograficzne (kotlina), jak i czynniki na które mamy wpływ. Chodzi przede wszystkim o paliwa używane do ogrzewania pieców CO. Jeśli kupujemy węgiel o niskiej kaloryczności, zasiarczony, z dużą zawartością popiołu, miał węglowy kiepskiej jakości, czy spalamy drewno mokre, to nie możemy oczekiwać czystego, zdrowego powietrza. Nadmienię, że od jakiegoś czasu Ministerstwo Energetyki mówi o zakazie sprzedaży węgla o złych parametrach, o wycofaniu ze sprzedaży mułów i szlamów węglowych. Jeśli to nastąpi to faktycznie można spodziewać się zmniejszonych emisji do atmosfery, w tym poprawy jakości powietrza.

D. K. - Jak wpłynął na stan jakości powietrza montaż pieców na biomasę?

Cz. K. Na pewno pozytywnie. Należy jednak pamiętać, iż w gminie mamy ponad 3000 gospodarstw indywidualnych, więc sporo jeszcze do zrobienia. Natomiast jeśli w przyszłości będą dostępne jakieś środki na wymianę pieców to z pewnością będziemy się o nie starali.

D. K. - Czy przeprowadzane były w naszej gminie akcje informacyjne na temat smogu?

Cz. K. - Takiej akcji do tej pory nie było. Jednak skala problemu uzmysławia nam taką potrzebę. Będziemy chcieli poprzez akcję ulotkową, naszą stronę internetową dotrzeć do naszych mieszkańców.

D. K. - Gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać przypadki spalania odpadów?

Cz. K. - Takie informacje mogą kierować do Urzędu Miejskiego. Sprawą jakości powietrza zajmuje się Referat Ochrony Środowiska i Logistyki oraz Straż Miejska. Ważna jest również postawa naszych mieszkańców. Jeśli mamy taka sytuacje , że widzimy, że ktoś w sąsiedztwie nas „truje”, to nie bójmy się reagować. Chodzi o zdrowie nasze i naszych najbliższych.

Problem walki ze smogiem ma wymiar ogólnopolski. Dostrzega to Premier Mateusz Morawiecki i zapowiada nowe działania, które będą zapobiegały negatywnym skutkom. Miejmy nadzieję, iż przy tej okazji pojawiają się informacje z których będziemy mogli skorzystać. O możliwościach pozyskiwania środków na wymianę pieców będziemy informowali mieszkańców na bieżąco. Na naszej stronie internetowej będą umieszczane linki mówiące o efektywnych działaniach przyczyniających się do poprawy jakości powietrza.

Dziękuję za rozmowę.

Dorota Kozdra

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www