poniedziałek, 15 styczeń 2024, Imieniny: Domosława, Makarego, Dąbrówki

Pogoda w Janowie

Informacja Dobry Start - 300 zł dla Ucznia

• W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną,  a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.
 
Od 1 sierpnia wnioski o przyznanie pieniędzy w ramach programu „Dobry start” będzie też można składać osobiście w
 
Urzędzie Miejskim
w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 59
w godzinach pracy Urzędu tj.
 
Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00
w pokoju nr 4 (parter)
 
 
• Pieniądze zostają przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.
• Osoby, które złożą wnioski w lipcu i sierpniu otrzymają wypłatę świadczenia do końca września. Pozostali (czyli ci, którym nie uda się złożyć wniosków w wakacje), w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ale uwaga, na złożenie dokumentów jest czas do 30 listopada!
Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
 
1. Nie ukończył:
• 20 lat, 
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
 
2. Uczy się w placówce, takiej jak:
• szkoła podstawowa, 
• dotychczasowe gimnazjum, 
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna
• szkoła policealna i szkoła dla dorosłych, 
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
• specjalny ośrodek wychowawczy, 
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 
 
WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
 
• studentom 
• przedszkolakom 
• uczniom zerówki 
 
 
Informacji o świadczeniu udzielają:
 
Justyna Kamińska
Anna Flis
Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681
 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www