wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Emocjonujące spotkanie dotyczące planowanej budowy obwodnicy Drogi Krajowej 74 - (relacja video i foto)

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców odbyło się 21 lipca br. w Janowskim Ośrodku Kultury. Na początku spotkania Burmistrz Krzysztof Kołtyś omówił 4 warianty, które zaproponowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostard Oddział w Lublinie. Po czym nastąpiła ożywiona dyskusja.

Charakterystyka poszczególnych wariantów - (źródło GDDKiA Oddział w Lublinie)

W wariancie nr 1 trasa drogi DK 74 położona jest po północnej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje się w rejonie węzła Janów Lub. Północ. Dalej droga biegnie pomiędzy strefą inwestycyjną a lasem w rejonie wsi Biała Pierwsza. Następnie trasa przebiega po terenach użytkowanych rolniczo i przecina zabudowę zagrodową wsi Biała Poduchowna i Biała Ordynacka. Oprócz zabudowy w rejonie objętym ewentualną budową drogi występują rzeka Biała, cmentarz parafialny wpisany do rejestru zabytków oraz obszar objęty ochroną konserwatorską. Na dalszym odcinku droga, poprzez tereny rolnicze, dociera do istniejącego odcinka DK 74 pomiędzy miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.

Wariant nr 2 jest modyfikacją wariantu nr 1, gdzie odcinki początkowy i końcowy pokrywają się, natomiast odcinek środkowy, związany z przejściem doliny rz. Biała oraz zabudowań wsi Biała Poduchowna i Biała Ordynacka, został odsunięty w kierunku północno wschodnim, by ominąć cmentarz i obszar objęty ochroną konserwatorską.

W wariancie nr 3 trasa drogi DK 74 położona jest po południowej stronie Janowa Lubelskiego. Początek znajduje się w rejonie węzła Janów Lub. Południe. Następnie droga przebiega przez tereny leśne i łąki, stanowiące część obszaru Natura 2000 „Lasy Janowskie” w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad zalewem i rzeką Trzebensz. Dalej przecina zabudowę o charakterze przemysłowym przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza i przebiega przez tereny leśne oraz grunty rolne, a następnie dociera do istniejącej DK 74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zofianką Górną.

Wariant nr 4 jest modyfikacją wariantu nr 3. Odcinek początkowy do przecięcia z ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza pokrywa się w obu wariantach. Na dalszym odcinku przebieg trasy stopniowo oddala się na wschód przecinając zabudowania wsi Zofianka Górna oraz drogę powiatową nr 2822L i łączy się z istniejącą DK 74 między miejscowościami Zofianka Dolna i Zofianka Górna.

Aby powiększyć mapę, proszę kliknąć w zamieszczone zdjęcie.

Foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www