sobota, 27 marzec 2021, Imieniny: Ernesta, Lidii, Ruperta

Pogoda w Janowie

Ekonomicznie i Społecznie w Janowie Lubelskim

Dnia 19 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie konsultacyjne służące opracowaniu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej Miasta i Gminy Janów Lubelski.

W spotkaniu prowadzonym przez doradcę skierowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie wzięli udział: Pan Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego, Sekretarz Gminy Bożena Czajkowska, pracownicy Urzędu Miejskiego zaangażowani  w przygotowanie programu rewitalizacji dla Janowa Lubelskiego, a także przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dyrektorem Ośrodka Panią Magdaleną Kolasą.

Podczas spotkania rozmawiano o atutach i deficytach rozwojowych Miasta w kontekście możliwości kreowania miejsc pracy dla osób bezrobotnych i wykluczonych z wykorzystaniem mechanizmów i instytucji ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych.

W czasie dyskusji padło wiele ciekawych pomysłów i propozycji, m.in. w zakresie wykorzystania potencjału planowanych do rewitalizacji terenów Janowa Lubelskiego, zwłaszcza dworca PKS, czy terenów nad Zalewem.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL na lata 2014-2020 „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tekst: Paweł Wiśniewski, foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www