poniedziałek, 15 kwiecień 2024, Imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

Pogoda w Janowie

Absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej był obszerny. Podjęto jedenaście uchwał, między innymi wyrażono zgodę na przygotowanie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Janów Lubelski Trzeci, sześciu działek budowlanych. Podjęto dwie uchwały które zmieniają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski.

Wprowadzenie pod obrady obecnej sesji nastąpiło w związku z prowadzonymi przez Burmistrza Janowa Lubelskiego konsultacji społecznych i złożonymi wnioskami do zmiany MPZP Gminy Janów Lubelski. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2011 rok poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium, Burmistrz Krzysztof Kołtyś dziękując Radzie podziękował także wszystkim pracownikom samorządowym naszej gminy za dobrą pracę.


Red.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www