wtorek, 16 styczeń 2024, Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego

Pogoda w Janowie

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców. Tu wyszukasz wsparcie dla swojej firmy.

Zdobądź środki na pracowników:

 • Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników;
 • Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników;
 • Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP;
 • Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Zmniejsz koszty prowadzenia firmy:

 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące;
 • Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej;
 • Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych;
 • Odlicz koszty B+R od dochodu;
 • Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.;
 • Ulga IP Box;
 • Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT;
 • Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności;
 • Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu;
 • Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS;
 • Uzyskaj umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem;
 • Zawieś na 3 miesiące spłatę umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności;
 • Nie płać podatku od świadczenia postojowego;
 • Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej;
 • Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku;
 • Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe;
 • Skorzystaj z ulgi na złe długi;
 • Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie:

 • Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy;
 • Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP;
 • Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne;
 • Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK;
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
 • Skorzystaj z gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych;
 • Program gwarancji BGK Kreatywna Europa;
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm;
 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm.

Ułatwienia dla Twojej firmy:

 • Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR;
 • Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT;
 • Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej;
 • Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego;
 • Przedłuż termin realizacji umów o przyłączenie do sieci;
 • Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT;
 • Ułatwienia w e-paragonach;
 • Ułatwienia w zakresie PZP;
 • Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy;
 • Złóż później informację o cenach transferowych i oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych;
 • Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) wszyscy podatnicy złożą później;
 • Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki;
 • Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR;
 • Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU;
 • Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych;
 • Jednorazowa amortyzacja;
 • Możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości;
 • Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy;
 • Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa;
 • Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.;
 • Elektroniczny czynny żal;
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę i oświadczenia;
 • Wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu;
 • Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych;
 • Zwróć wpłacone przez klientów zaliczki w późniejszym terminie.

Przedłuż terminy płatności:

 • Przesuń termin zapłaty podatku od budynków;
 • Rozłóż zaległy podatek na raty;
 • Zapłać później podatek;
 • Zapłać później PIT za swoich pracowników;
 • Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www