niedziela, 19 maj 2024, Imieniny: Iwa, Piotra, Celestyna

Pogoda w Janowie

Pomoc dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej

Pożyczki w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka pomogą firmom z branży turystycznej przetrwać kryzys związany z pandemią COVID-19.

"Do tej pory pożyczki służyły przedsiębiorstwom do finansowania inwestycji w Polsce Wschodniej. Teraz firmy będą mogły wykorzystać pożyczkę w całości na pokrycie bieżących wydatków związanych z działalnością, na przykład na wynagrodzenia pracowników. Ułatwień jest więcej – zapewnia minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak".

Zmiany w instrumencie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to odpowiedź Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego na kryzys związany z pandemią COVID-19, który szczególnie dotkliwie odczuwa branża turystyczna. Wsparcie pomoże firmom zabezpieczyć płynność finansową oraz utrzymać miejsca pracy, a tym samym ograniczy negatywny wpływ epidemii na branżę turystyczną w Polsce Wschodniej. Z ułatwień mogą także skorzystać firmy, które spłacają już pozyskane pożyczki z instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka .

"Branża turystyczna, która od kilku lat przeżywa dynamiczny rozwój we wschodnich województwach Polski, jest szczególnie narażona na skutki kryzysu spowodowanego pandemią. Chcemy pomóc przedsiębiorcom z tych regionów i wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, czego dobrym przykładem jest zmiana charakteru pożyczek udzielanych dzięki wsparciu Funduszy Europejskich – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej".

Pożyczka na miarę potrzeb

Pożyczka, nawet do 500 000 złotych, może być w całości wykorzystana na pokrycie wydatków obrotowych, czyli związanych z bieżącą działalnością, na przykład na pokrycie wydatków na wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, ubezpieczenia, koszty najmu powierzchni czy zakup towarów.

Dodatkowe ułatwienia to:

  • okres spłaty pożyczki do 84 miesięcy (wcześniej było to możliwe po spełnieniu określonych warunków),
  • brak wymaganego wkładu własnego,
  • 6-miesięczna standardowa karencja w spłacie rat kapitałowych z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy lub 6-miesięczne wakacje kredytowe, czyli zawieszenie obowiązku spłat raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej,
  • obniżenie oprocentowania (nawet do 0%).

"Na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy już uruchomioną pożyczkę inwestycyjną można przekształcić w pożyczkę obrotową, a także skorzystać z dodatkowej karencji, wakacji kredytowych czy obniżonego oprocentowania. Wsparcie na tych zasadach będzie udzielane do końca 2020 roku – dodaje minister Jarosińska-Jedynak".

Gdzie po pożyczkę?

Pożyczek, na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, udzielają instytucje finansujące. W województwie lubelskim to Lubelska Fundacja Rozwoju, w województwie podkarpackim – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA, w województwie podlaskim – Fundusz Wschodni Sp. z o.o., w województwie świętokrzyskim – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, a w województwie warmińsko-mazurskim – Działdowska Agencja Rozwoju SA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego  i na stronach instytucji finansujących.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to środki krajowe, którymi dysponuje minister funduszy i polityki regionalnej, zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w województwach zajmują się instytucje finansujące. Instrument wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystycznej i okołoturystycznej, chcące zainwestować w Polsce Wschodniej. Całkowity budżet instrumentu to 200 milinów złotych. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 400 firm. Pożyczki będą udzielane do 2026 roku.

Źródło: www.gov.pl

 

Więcej informacji:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pomoc-dla-branzy-turystycznej-w-polsce-wschodniej

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www